Kur’an Kursu öğreticilerine fiilen yerine getirdikleri görev için verilen ek ders ücretleri görevlendirmeden dolayı görevi yerine getiremedikleri durumlarda da ödenecek.

Kur’an kursu öğreticilerinin görevlendirmeler dolayısıyla alamadıkları ek ödemeleri almaları sağlandı.

Mutabakat altına alınan madde şöyle:

Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller

Madde 11- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığı’nca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilen Kur’an Kursu Öğreticilerine; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince , görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Yatılı Kur’an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet için 3 saat daha ek ders ücreti ödenecek.

4. Dönem hizmet kolu kazanımlarımızdan birisi de yatılı Kur’an Kurslarında görev yapanların nöbetlerine 3 saat ek ders ücreti eklenmesi oldu.

Kanunun verdiği 2 saat ve toplu sözleşme kazanımı olan 3 saatle birlikte toplam 5 saat ek ders ücreti ödenecek.

Söz konusu madde şöyle:

Ek Ders Ücreti:

Madde 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar”ın 7. Maddesisin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 3 saat daha ek ders ücreti ödenir.