Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasında 1 Milyonluk Soru;

Sorunun cevabını tahminle bildi

K.Kerimde neler üzerine yemin edilmiştir. Allah Teala neler üzerine yemin etmiş. Dün akşam yapılan yarışmada yarışmacıya soruldu. Sorunun cevabını tahmine dayalı buldu ama emin olmadığı için çekilerek 1 milyonu alamadı

allah neler üzerine yemin etmiştir ile ilgili görsel sonucu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım merakla beklenen 1 milyonluk soru için yarıştı. ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında 1 milyon değerindeki o soru;

1milyon tl lik kuran sorusu ile ilgili görsel sonucu

Soru: Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem

1milyon tl lik kuran sorusu ile ilgili görsel sonucu

Yaşadığımız kâinat, fiilî bir Kur’ân ve esmâ-i ilâhiyyenin tecellîleri ile müzeyyen bir sanat hârikasıdır. Cenâb-ı Hak, kullarının rûhen zarifleşip hassasiyet kazanarak ilâhî azamet tecellîleri ve kudret akışlarını gönül gözüyle seyredebilmesini ve bunun neticesinde kendisi ile bir dostluk kurulmasını arzu etmektedir.

Bu vesile ile Kur’ân-ı Kerîm’de çok çeşitli ve hayran bırakıcı muhtelif üsluplar kullanmıştır. Bu üsluplardan biri de bazı varlıklar üzerine edilen yeminlerdir. Öyleyse Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de niçin bazı varlıklar üzerine yemin etmektedir?

Cenâb-ı Hakk’ın bir varlık üzerine yemin etmesi; kimi yerde, üzerine yemin edilen varlıkların kıymet ve şereflerini bildirirken, kimi yerde de, o yeminden sonra ifâde edilen ilâhî beyânın azamet ve ehemmiyetini gösterir. Bu yeminlerden maksat, zihin ve kalplerin âyet-i kerîmelerde zikredilen ilâhî azamet tecellîleri ve kudret akışları üzerinde yoğunlaştırılması, gönüllerde mârifetullâha pencereler açılması, kalplerin ilâhî hakîkatlerle ürperip duygu derinliğine ulaşması ve böylece kulun Cenâb-ı Hak ile dostlukta bir merhale kazanmasıdır. Bu yeminlerden birkaçı şöyledir:

Cenâb-ı Hak kıyâmet gününe yemin ediyor. Kıyâmet infilâkının ve âhiretin muhakkak gerçekleşecek bir vâkıa olduğunu beyan buyuruyor. Böylece o ilâhî güne hazırlanmanın tahsiline ehemmiyet verip dünyâya geliş ve gidiş, yani kundakla tabut arasındaki yolculuk muammâsını çözmeye dâir, biz kullarının gönüllerinde yüksek bir hassâsiyet gelişmesini murâd ediyor. Zîrâ bu hassâsiyete ulaşmış bir kul, bütün fani alış-verişlerin iptal noktası olan son nefese hazırlıklı yaşamanın idrâki içinde olacaktır.

KURAN DA ALLAH TEALA NELER ÜZERİNE YEMİN ETMİŞTİR

Kur’an’da Denize yemin edilmiştir.

Tur suresinde:

“Tur’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, “Beyt-i Ma’mur”a, yükseltilmiş tavana (göğe), Kabaran Denize Andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.” ifadesi geçmektedir. Tur Suresi 1. ile 7. Ayet arası.

 

Kur’an’da Güneşe yemin edilmiştir.

ALLAH NEDEN GÜNEŞE YEMİN EDİYOR?

Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’deki yeminlerine diğer bir örnek:

Güneşe ve onun ışığına yemin ederim ki…” (eş-Şems, 1)

Rabbimiz bu yemin ile, güneşte sergilediği ilâhî kudret tecellîlerinin farkında olmamızı murâd etmektedir. Hayat ve kâinâta ibretle nazar eden bir mü’min, güneşi seyrederken de ilâhî kudreti hissedecek, bu azamet karşısından titreyecek; “Aman yâ Rabbi! Sen ne büyük sanat ve kudret sahibisin!” diyecektir.

Şems suresinde:

Güneşe ve onun Aydınlığına Andolsun,” ifadesi geçmektedir. Şems Suresi 1. Ayeti Kerime

Kur’an’da Kalem üzerine yemin edilmiştir.

Kalem suresinde:

“Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun Kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.” İfadesi geçmektedir. Kalem Suresi 1. Ayet.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru heyecanı!

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada yarışarak 1 milyonluk soruya ulaşan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, ‘Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?’ sorusuna cevap vermeyerek 250 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım merakla beklenen 1 milyonluk soru için yarıştı.

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın bugün yayınlanan bölümünde 1 milyonluk soruya ulaşan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım’ın ne cevap vereceği merakla yarışmanın takipçileri tarafından bekleniyordu. Yarışmanın 1 milyonluk ödül sorusu ‘Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?’ oldu. Çağdaş İrfan Yıldırım bu kritik soruya cevap vermedi ve 250 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu. Sorunun cevabı ise Arı çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışan Çağdaş İrfan Yıldırım, “Bir kız bana emmi dedi neyleyim’ sözü hangi halk ozanına aittir?” sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Çağdaş İrfan Yıldırım’ın 1 milyonluk “Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?” sorusuna ise yanıt vermedi ve yarışmadan 250 bin TL değerindeki ödülü alarak çekildi. Sorusunun doğru yanıtı ise Arı çıktı.

Öte yandan bu soru sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kur’an-ı Kerim’de birçok kavram ve nesne üzerine yemin edilmiştir.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Hikmet dolu Kur’an hakkı için, Yasin Suresi 2. Ayet

Tozdurup savuranlara, Zariyat Suresi 1. Ayet

Yükünü yüklenenlere, Zariyat Suresi 2. Ayet

Satır satır yazılmış Kitab’a, Tur Suresi 2. Ayet

Yayılmış ince deri üzerine, Tur Suresi 3. Ayet

Yükseltilmiş tavana(göğe), Tur Suresi 5. Ayet

Kaynatılmış denize (bunlara andolsun ki), Tur Suresi 6. Ayet

Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki, Kalem Suresi 1. Ayet

Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki, Müddessir Suresi 32. Ayet

Dönüp gitmekte olan geceye, Müddessir Suresi 33. Ayet

Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, Müddessir Suresi 34. Ayet

Kıyamet gününe yemin ederim. Kiyamet Suresi 1. Ayet

Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz). Kiyamet Suresi 2. Ayet

Söküp çıkaranlara, andolsun; Naziat Suresi 1. Ayet

Yavaşça çekenlere, Naziat Suresi 2. Ayet

Yüzdükçe yüzenlere, Naziat Suresi 3. Ayet

Yarıştıkça yarışanlara, Naziat Suresi 4. Ayet

Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. İnşikak Suresi 1. Ayet

Hayır! Şafağa, yemin ederim ki, İnşikak Suresi 16. Ayet

Burçlara sahip gökyüzüne, Buruc Suresi 1. Ayet

Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Tarik Suresi 1. Ayet

Andolsun Fecre, Fecir Suresi 1. Ayet

On geceye, Fecir Suresi 2. Ayet

Çifte ve teke, Fecir Suresi 3. Ayet

(her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye Fecir Suresi 4. Ayet

Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına Şems Suresi 1. Ayet

Güneşi takip ettiğinde Ay’a, Şems Suresi 2. Ayet

Onu örttüğünde geceye, Şems Suresi 4. Ayet

Gökyüzüne ve onu bina edene, Şems Suresi 5. Ayet

Yere ve onu yapıp döşeyene, Şems Suresi 6. Ayet

Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene, Şems Suresi 7. Ayet

Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, Şems Suresi 8. Ayet

Açılıp ağardığı vakit gündüze, Leyl Suresi 2. Ayet

Andolsun kuşluk vaktine Duha Suresi 1. Ayet

Ve sükûna erdiğinde geceye ki, Duha Suresi 2. Ayet

İncire, zeytine, Tin Suresi 1. Ayet

Sina dağına, Tin Suresi 2. Ayet

Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, Tin Suresi 3. Ayet

Harıl harıl koşanlara, Adiyat Suresi 1. Ayet

Etiketler: kkerimde   neler   üzerinde   yemin   edildi   1milyonlukkuran   sorusu