Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 3 yıldır gerçekleştirilen devlet üniversitelerinin “Akademik Performans Raporu”nda geçen yılın dördüncüsü olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri birinciliğe yükseldi.

ÜNİAR kurucularından Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ, üniversite araştırmalarını geliştirmek, politikacılara, rektörlere ve öğrencilere bilgi sunmak için Türkiye’deki 108 devlet üniversitesinin veri tabanına ulaşarak, 3 yıldır akademisyeni en çalışkan üniversiteleri belirledi.

Erzurumun akademisyenleri ilk 10'a bile giremedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel,üniversitelerinin izniyle kurdukları ÜNİAR olarak Türkiye’de 108 devlet üniversitesinin akademisyenlerinin dahil edildiği “Akademik Performans Raporu”nu tamamladıklarını söyledi.

İşte Akademisyenleri En Çalışkan Üniversiteler !!! ile ilgili görsel sonucu

Yücel, üniversitelerin akademisyenlerinin neler yaptığının resmini çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, akademik teşviğin bir anlamda kişilerin akademik performanslarında bir artışa vesile olduğunu anlattı.

“Bir üniversite var uzakta, görmesek de duymasak da başarılı. Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri, akademik performansta Türkiye birincisi oldular. İskenderun Teknik Üniversitesi ikinci, Ege Üniversitesi ise üçüncü sırada bulunuyor.

Fakülte bazındaki araştırmalarda denizcilik alanında Bandırma Üniversitesinin ilk sırada olduğunu görüyoruz.  

Dişçilik alanında birinci sırada Kırıkkale Üniversitesi yer alıyor.                                                   

Eczacılık alanında Dicle Üniversitesi,
Eğitim fakültesi alanında Ahi Evran Üniversitesi, 
Edebiyat
 alanında Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
fen
 alanında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Fen ve edebiyat birleşik alanda Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
Güzel sanatlar alanında Balıkesir Üniversitesi,
Hukuk alanında İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
İşletme ve iktisat alanında Anadolu Üniversitesi,
İlahiyat alanında Hitit Üniversitesi,
İletişim alanında Çanakkale Üniversitesi,
Konservatuar alanında Sakarya Üniversitesi,
Tıp alanında ise Ege Üniversitesi akademisyenlerinin birinci sırada olduğunu belirtmek isterim.”

2018 SIRALAMASI GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

DÜS’ün temel amacı Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralamak.
İlk olarak 2016 (2015 performansları) yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Programı 2017 ve 2018 yılında da (2016 ve 2017 performansları) devam etmiş olup, akademik teşvik yönetmeliği; devlet yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının dokuz faaliyet türünden akademik teşvik puanlarının hesaplanmasını ve bu puanlara göre teşvik ödemesi almalarını düzenliyor. Öğretim elemanlarının performansları dokuz faaliyet türünde puanlıyor.
Bu faaliyet türleri;
1. Proje
2. Araştırma
3. Yayın
4. Tasarım
5. Sergi
6. Patent
7. Atıf
8. Tebliğ
9. Ödül
Bir öğretim elemanının teşvikten yararlanabilmesi için yukarıdaki dokuz faaliyet türünden en az 30 puan alması gerekiyor. Akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında en yüksek puan sınırı 100.
Yönetmelikle öğretim elemanlarının birden fazla alanda faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla, her bir faaliyet alanından alabileceği puan 30 puanla sınırlandırılmış bulunuyor.
Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının 2017 yılında akademik anlamda ne düzeyde aktif olduklarını yansıtması açısından oldukça önemli bir veri açıklamış bulunuyor.
Bu sıralama diğer sıralamalardan farklı olarak, üniversitelerin ve özellikle de fakültelerin güncel bir resmini sunuyor. DÜS oluşturulurken üniversitelerin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından onaylanan puanlar ve YÖK-SİS’ten alınan güncel (2018, Şubat) öğretim elemanları verileri kullanılmış.
Sıralama sadece devlet üniversiteleri ve fakülteleriyle sınırlı. Puanlamaların hesaplanmasında araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanların faaliyet puanları iki (2); yardımcı doçentlerin puanları bir buçuk (1,5); doçent ve profesörlerin puanları bir (1) katsayısıyla ağırlıklandırılıyor. Bu durum bütün üniversitelerde aynı olduğundan (sabit hata) sıralamaları etkilemiyor.
Sıralamalarda öncelikle, bütün üniversiteler bir bütün olarak değerlendirilerek Türkiye’de akademik teşvikten yararlanan öğretim üyesi sayının sıralamaya dâhil edilen 108 devlet üniversitesinin öğretim üyesi sayısına oranı (sabitleştirme katsayısı) hesaplanmış bulunuyor. Daha sonra ise her bir üniversitenin akademik teşvikten yararlanan öğretim üyesi sayının, o üniversitenin bütün öğretim üyesi sayısına oranı (üniversite katsayısı) hesaplanıoyr.
Son aşamada ise, üniversite katsayısının sabitleştirme katsayısından uzaklığına göre her bir üniversitenin Düzeltilmiş Puan Ortalaması hesaplanmış ve sıralanmıştır.
Aynı işlem fakülteler için de gerçekleştirilmiş bulunuyor.
Akademik performans açısından bakıldığında, akademisyenleri en çalışkan ilk 10 üniversite, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İskenderun Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi şeklinde sıralanıyor.


Daha fazla detay için kaynak: https://www.uniar.net/dus

Yücel, hazırladıkları detaylı rapora ulaşmak isteyen ilgililerin, uniar.net sitesi adresinde çalışmalarını bulabileceklerini belirtti.

 

 

,