İnsanın yaratılış gayesi sadece Allah'a (c.c.) kul olmaktır. Allah'a (c.c.) kulluğun dışında hiçbir şey yaratılış gayesi değildir Nitekim bu konuda yüce rabbimiz şöyle buyurmuştur: "Ben cinleri ve insanları bana (ibadet) kulluk etsinler diye yarattım" (Zariyat Suresi, Ayet 56).

İbadetlerde Allah’ü Tealanın rızasını gözetmek çok önemlidir. Yapılan ibadet Allah'û Tealanın rızasının dışında başka bir gaye için yapılıyorsa bu ibadet Allah (c.c.) katında makbul olmaz.

İbadet ruhun gıdası ve ilacıdır, İbadetsiz kalan ruhlar daima aç, daima hastadır, ibadet huzurun kaynağıdır, İbadetsiz insanlar huzursuz bir hayat yaşamaktadırlar.

İbadet Allah'a şükürdür, Allah’ü Teala insanlara sayamayacakları kadar nimetler ikram etmiştir. Bu nimetlere şükrün en açık yolu ibadet etmektir. Zira bunca nimete gark olan insanın ibadetten geri kalması en büyük nankörlüktür.

KAYNAK:YolcuMisali