OKUL YAZILILARI İÇİN KAYNAK

ORTAOKULLAR İÇİN YAZILI ÖRNEKLERİ SAYFAMIZDA

Sizde sayfamızda ki örnek yazılılardan indirip istifade edebilirisiniz. Sayfamızdan yazılıyı indirebilmek için aşağıdaki ilgili yazılının üzerine TIKLAYIP bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ardından içerikte değişiklik yapıp soruları kolayca kullanabilirsiniz.

Sayfamızı duvarınızda ve Okul Watsap grubunda paylaşmayı unutmayınız. Teşekkür ediyoruz.

2016-2017 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8.Sınıf 2.dönem 1.yazılı sorularını indir

Inkılap yazılı soruları

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-“ Hat’ tı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz . . . ” (Nutuk)

2-Mustafa Kemal yukarıdaki sözü hangi savaş sırasında söylemiştir ? Yazınız. (3p)


3-Mustafa Kemal’ in bu sözü ile ne anlatmak istemiştir ? Açıklayınız. (5p)

4-Bu savaştan sonra hangi devletler ile hangi antlaşmalar imzalanmıştır ? Bilgi veriniz. (10p)


B-Boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz. (15p)

1-Lozan Barış Antlaşması’ nda Yunanistan savaş tazminatı karşılığı olarak Türkiye’ ye ……………………………………… vermiştir.

2-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide …………………………………………… görüşünü benimsemişti.


3-……………………………… Kanunu ile Türk denizlerinde yolcu, yük taşıma, ticaret yapma, gemi ve liman işletme hakkı Türkiye’ ye aittir

4-1933 yılında devlet tarafından kurulan; ayakkabı, tekstil, kâğıtçılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan kurum ……………………………….. tır.

5-Cumhuriyetin ilk yıllarında milli ekonominin temelini oluşturan iktisat konferansı ……………………………… de toplanmıştır.


C-Lozan Barış Konferansı ile ilgili soruları cevaplayınız.

1-Lozan konferansına katılacak heyetin başkanlığını kim üstlenmiştir ? Yazınız. (2p)

2-Bu heyetten taviz verilmemesi istenen iki konu hangisidir ? Yazınız. (5p)

3-Türkiye’ nin tam olarak egemenlik sağlayamadığı ve Misak-ı Milli’den taviz verdiği konular hangileridir ? Yazınız. (3 tanesi) (6p)

4-Boğazlar ile ilgili olarak nasıl bir statü belirlenmiştir ? Açıklayınız. (5p)

5-Devlet borçları sorunu nasıl çözümlenmiştir ? Açıklayınız. (5p)

 

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk muhalefet partisi hangisidir ? Yazınız. (3p)

2-Bu parti hangi ayaklanmayla ilgili olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır ? Belirtiniz. (3p)

3-Bu ayaklanmaya karşı yeni kurulan İsmet Bey hükümeti hangi tedbirleri almıştır ? Açıklayınız. (5p)

4-Ayaklanmanın Türkiye Cumhuriyeti açısından sonuçlarını açıklayınız. (5p)

 

E-Türk Medeni Kanunu ile ilgili soruları cevaplayınız.

1-Hangi ülkeden örnek alınarak hazırlanmıştır ? Yazınız. (3p)

2-Türk kadınına sağladığı haklar hakkında bilgi veriniz. (7p)

 

“ Milletimizin, memleketimizin irfan yuvaları (okulları) bir olmalıdır. Bütün memleket evladı kadın – erkek oradan çıkmalıdır. ”(İzmir – 1923)

F- Mustafa Kemal’ in yukarıdaki sözleri çerçevesinde yapılan yenilik hareketi nedir ? Açıklayınız. (5p)


G-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-Cumhuriyet’ in ilk yıllarında özel sektöri sanayi alanına çekmek için hangi kolaylıklar sağlanmıştır ? Açıklayınız. (5p)

2-Cumhuriyet’ in ilk yıllarında özel sektör kendisinden beklenilen sanayileşmeyi niçin gerçekleştirememiştir ? Açıklayınız. (8p)