Ama Allah'ın, üzerinde düşünülmeyen ya da düşünülmekten kaçınılan başka isimleri de vardır. Mesela; Kahhar (kahredici olan), Saik (cehenneme süren), Muntakim (intikam alan, suçluları müstahak oldukları cezaya çarpan). 

Bu isimler de ölümü, eğer Allah'ın istediği gibi bir kul değilse, cehennemi, sonsuz azabı hatırlatır. Aslında bu isimleri düşünerek cehennemi hatırlamak da yine Rabbimiz'in kullarına olan merhametinden kaynaklanır. Çünkü Rabbimiz, merhametlilerin en merhametlisidir ve kulunun sonsuza kadar azap çekeceği cehenneme gitmesini istemez.

Bunun için de kullarını uyarmak için elçiler, kitaplar göndermiştir. Ama apaçık uyarılara rağmen insanların bir çoğu gönderilen elçileri ve kitapları inkar etmişlerdir. Kuran'da bahsi geçen kavimler de kendilerine gönderilen elçileri ve kitapları inkar ettikleri için helak edilmişlerdir.

Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Onlar, Rablerinin ayetlerini yalanladılar; Biz de günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun ordusunu suda boğduk. Onların tümü zulmeden kimselerdi. (Enfal Suresi, 54)

Allah tüm uyarılara rağmen inkar edenleri cehennem de nasıl bir ortamla karşılaşacaklarını Kur'an'da detaylı olarak tarif etmiştir. Kaynar sular,demirden kamçılar,ateşten yataklar ve gömlekler, irinli su, aşağılanma,ateşe sürüklenerek atılma...

İnkarcılar orada sürekli eziyet görecekler, derileri yanıp kavrulacak sonra yenisiyle değiştirilecek, içecekleri kaynar su ve irin olacak, ölüm onlara her yandan gelecek, ölmeyi isteyecekler ama sonsuza dek ölmeden, cehennemde hiç bitmeyen bir azapla sonsuza kadar yaşayacaklar. "... Onlar için ne, karar verilir, ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azabından (bir şey) hafifletilir... (Fatır Suresi, 36)" Ve en kötüsü sonsuza kadar pişmanlık duyacaklar. Cennet'te müminlere sunulan nimetleri gördükçe duydukları pişmanlık kat kat artacak. Dünya'ya geri dönüp salih amellerde bulunmayı isteyecekler ama bu istekleri geri çevrilecek.

Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar, gerçekten kafirlerdir. (En'am Suresi, 28)

Tüm bunlar Rabbimiz'in inkar edenlere vaadidir. Çünkü onlar akledip kendilerine gönderilen elçileri dinlememişler, tüm uyarılara rağmen hak olana sırt çevirmişlerdir. Yüce Allah adildir. Cehennem de Rabbimiz'in Adl (adil olan) sıfatının tecellisidir. Nasıl ki tüm hayatlarını Allah'a adayarak, Allah yolunda her türlü zorluğa sabrederek, sadece Allah rızası için yaşayan salih müminlerin mükafatları cennetse; inkarcıların da cehennemdir.

İnsanın bu dünyada yapacağı seçim, onun sonsuza kadar kalacağı mekanı belirlemektedir. Ortalama 60-70 yıl yaşayacağımız şu dünya hayatımızı sadece Allah'a adayarak, kafirler için hazırlanan sonsuz azap yurdundan sakınalım.

... kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. (Bakara Suresi, 24)