Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada; "Başkanlığımızın toplumu din konusunda aydınlatma görevi kapsamında hutbe hizmetleri önemli bir yer tutmakta ve hutbe metinleri Başkanlığımızca titizlikle hazırlanmaktadır. Hutbelerin etkin ve verimli olabilmesi için bütünlük içerisinde okunması ve etkili bir üslupla sunulması önem arz etmekte olduğu ilgi yazıyla bildirilmektedir.

Bu itibarla;

1. Hutbelerin hiçbir surette ilave ve çıkarma yapmaksızın Başkanlık merkezinden gönderildiği şekilde okunması,

2. Hutbe öncesinde gerekli okuma ve hazırlıkların yapılması,

3. Hutbe başlarındaki serlevha ayet ve hadis metinlerinin ezberlenerek minbere çıkılması,

4. İlgili personele imza karşılığında tebliğ edilmesi" konusunda uyarıda bulundu.