Okurlarımızdan haklı olarak bazı il müftülüklerinde fahri öğreticilik için mülakat sınavı yapılırken bazı il müftülüklerinin ise mülakat yapılmadığı, bu iki farklı uygulama karşısında doğru olan uygulamanın hangisi olduğuna dair şikayet mailleri almaktayız.

Diyanet işleri Başkanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kur'an kursları ek ders ücreti karşılığı geçici öğretici görevlendirmeleri ile ilgili bir açıklaması bulunmaktadır. Bu açıklamanın 1. maddesinde "2016 yılı KPSS (DHBT) puanına sahip kişiler arasından, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler ile 2017 yılı yaz Kur'an kurslarında görevlendirilen kişiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2017- 2018 eğitim-öğretim döneminde görevlendirilebileceklerdir." denilmiştir.

İl müftülükleri 2017 yılı yaz Kur'an kurslarında görevlendirilen adaylarla sınav yapmaksızın fahri öğreticilik veya ek ders ücreti karşılığı geçici öğretici sınavı yapmadan aynı adaylarla Eylül 2017 kurslarına devam edebilir. Yani Müftülüklerin elinde yeteri kadar personel bulunmadığı durumlarda sınav yapabilirken personel eksikliği olmadığı takdirde sınav yapma zorunlulukları bulunmuyor.

 

İŞTE DİYANET'TEN O AÇIKLAMA:

2017-2018 eğitim öğretim yılında İlçemiz Müftülüklerine bağlı ihtiyaç duyulan Kur'an kurslarında ek ders ücreti karşılığı geçici öğretici olarak görevlendirilecekler ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının 07/09/2017 tarihli ilgi bilgi notu aşağıya çıkarılmıştır.

Bu itibarla:

1- 2016 yılı KPSS (DHBT) puanına sahip kişiler arasından, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler ile 2017 yılı yaz Kur'an kurslarında görevlendirilen kişiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2017- 2018 eğitim-öğretim döneminde görevlendirilebileceklerdir.

2- İlgi bilgi notunda belirtilen şartları taşıyan kişiler (2016 yılı KPSS(DHBT) puanına sahip kişiler arasından, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilen öğreticiler ile 2017 yılı yaz Kur'an kurslarında görevlendirilen kişiler), başvuru yapmış olsalar dahi İlimiz Müftülüğünce 13 Eylül 2017 Çarşamba günü yapılacak olan sınava girmeyeceklerdir.

3- 13 Eylül 2017 Çarşamba günü yapılacak sınav, sadece yeni başvuranlar (2016-2017 eğitim öğretim döneminde ve 2017 yılı yaz kurslarında görev almamış olanlar) için yapılacaktır.

4- 2017-2018 eğitim öğretim yılında ihtiyaç durumuna göre görevlendirmeler Başkanlığın ilgi bilgi notunda belirtilen hususlara göre Kaymakamlıklarca (İlçe Müftülüklerimizce) yapılacaktır. Birinci maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler daha önce görev aldıkları İlçe Müftülüklerine müracaat edebilirler.

5- İlçe Müftülüklerince yeni görevlendirmelere ihtiyaç duyulması halinde ise İlimiz Müftülüğünce 13 Eylül 2017 Çarşamba günü yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olanlardan, başarı sırasına göre Kaymakamlıklarca (İlçe Müftülüklerimizce) görevlendirme yapılabilecektir.