Fen ve Teknoloji 2.dönem zümre toplantısı 2016-2017 

zümre kararları

en alttan word belgesi olarak indirebilirsiniz.

…………………. ORTAOKULU

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Toplantı No            : 2

Toplantı Tarihi      :18.02.2017

Toplantı Saati       :13:30

Toplantı Yeri         :………………. Ortaokulu Öğretmenler Odası

 

GÜNDEM MADDELERİ

1  -Açılış ve yoklama

2  -2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

3  -2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait  öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

4  -Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programının okunması ve incelenmesi

5- Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde işlenmesi,

6- Çalışma takviminin incelenmesi,

7- Derslerde uygulanacak metotlar,

8- Ders araç ve gereçlerinin kullanılması,

9- Yazılı yoklama tarihlerinin belirlenmesi,

10- Proje ödevlerinin toplanması

11- Zümre öğretmenleriyle işbirliği,

12- Kaynaklar

13- Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Okulumuz Fen ve Teknoloji Öğretmenleri………….., …………..18.02.2017 günü  Müdür Yardımcısı …………başkanlığında toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

2- 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre tutanakları incelendi. Fen ve Teknoloji Öğretmeni ………….zümrelerde  alınan  kararlara  uyulduğunu  ifade  etti.

3-Fen ve Teknoloji Öğretmeni ………….2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait öğrenci başarılarının istenilen düzeye ulaştığını ifade etti. Mevcut başarının artarak devam etmesi ve başarısız öğrencilerin durumlarının düzeltilmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alış-verişinde bulunulmasının gerekliliğini ifade etti…………….; öğrencilere Fen ve Teknoloji   dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek ,her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini  ifade etti. Başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve  okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti.

4- Fen ve Teknoloji   Öğretmeni   ……….tarafından M.E.B. Fen ve Teknoloji-6 ,7,8.sınıf derslerinin  öğretim  programını okundu.

5-2504 ve 2518 sayılı T.D de belirtilen kurallar, hedef ve davranışlar doğrultusunda yıllık planlarda Atatürkçülük konularına yer verilecektir. Buna göre derslerde amaçlar doğrultusunda işleneceği  Atatürkçü düşünce ve bilimsel çalışma metotlarını kavramış öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli özenin gösterileceği  belirtildi.Buna göre Fen Bilgisi derslerinde işlenecek Atatürkçülük konuları şunlardır:

1-Akılcılık ve bilime verilen önem. 

2- Akılcı ve bilimsel davranışın önemi.

3-Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi.

4-Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık.

                       5-“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özdeyişi

6- Atatürk'ün Türk Çocuklarına Verdiği Önem

7-Atatürk'ün Türk Gençliğine Verdiği Önem

      Bu konuların yıllık planlara alınmasına ve yeri zamanı geldiğinde uygulanmasına karar verilmiştir.

6- 2016-2017 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek yıllık planda konu dağılımı ve zaman ayarlamaları  1.dönem zümre tutanağından takip edilmesi gereği ifade edildi.

7-…………; derslerin işlenişinde konu özelliklerine göre anlatım, soru-cevap, çizim, problem çözme, örnekleme, not tutturma, uygulama, deney yöntemlerinin etkili olarak kullanılması, her öğrenciye söz hakkı verilerek derslere katılmasının sağlanması, anlatımdan sonra örnekleme yapılarak pekiştirmenin sağlanması gerektiğini belirtti……………..; geç anlayan öğrencilerin tahtaya kaldırılması, deneylerden sonra gözlenen sonuçların öğrenciden istenmesi, deney ve gözlemlerin yıllık planda gösterildiğini belirterek imkanlar ölçüsünde öğrenci merkezli olarak gerçekleştirmeye çalışacağını belirtti. Derslerin mümkün olduğunca araç gereçlerle  göze hitap edecek şekilde işlenmesi gerektiğini belirtti.

8-Ders araç ve gereçlerinin titizlikle bakılarak bu araç ve gereçlerden maksimum ölçüde yararlanılması karalaştırıldı. Fen ve Teknoloji  Öğretmeni ...................;, deneylerin ve etkinliklerin yapılmasının gerekli olduğunu ve zamandan kazanılacağını belirtti.

 

9- Sene başı zümresinde belirlenen 2. döneme ait yazılı tarihlerine uyulacağı kararı alındı. Bu tarihler;

2.dönem 1.yazılı yoklama: Mart ayının 2.haftası,

2.dönem 2.yazılı yoklama: Nisan ayının 2.haftası,

2.dönem 3.yazılı yoklama: Mayıs ayının 4.haftası gibi yapılmasının planlandı.

         Yazılı yoklamalarda 5.6.7. ve 8. sınıfların genelde yazılılarının  klasik, çoktan seçmeli, doğru – yanlış, boşluk doldurma vb. soru çeşitleriyle sınavların uygulanması kararı alındı.  2.dönem 2.yazılı sınavlarının ise ortak yapılmasına karar verilmiştir.

10-……………, Proje Ödevlerinde;

Proje Görevleri

Araştırma          :10 Puan

Malzeme Seçimi :10 Puan

Tertip Düzen      :30 Puan

Kullanılabilirlik    :30Puan       

Yaratıcılık           :20 Puan

TOPLAM  PUAN   :100 PUAN               Not bareminin uygulanacağını söyledi.

 1. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi

 

 • Çeşitli malzemeler kullanarak sindirim sistemi maketi hazırlama
 • Çeşitli malzemeler kullanarak boşaltım sistemi maketi hazırlama
 • Dünya ve Ay’ın gerçek şekil, büyüklük ve birbirine uzaklıklarına göre güneş tutulması modeli hazırlama
 • Bir diş macunu reklamı hazırlayarak diş fırçalamanın, diş sağlığının önemini anlatan afiş hazırlama
 1. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi
 • Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama
 • Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması
 • Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması
 • Dinamometre yapımı
 • Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması
 • Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı
 • Basit bir reosta modeli yapımı
 • Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı
 • Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı
 • Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı
 • Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı
 • Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi
 • Fosil yapımı
 • Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması
 • Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı
 • İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.
 • .3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.
 • .3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.
 • Elektroskop yapalım.
 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
 • İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama 
 • Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster
 • Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
 1. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi
 • Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama
 • Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi
 • Görme olayı ile ilgili model yapımı
 • Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak
 • Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı
 • Element ve bileşiklere model yapma
 • Limon pili yapımı
 • Renk çemberi yapımı
 • Köydeki durgun bir sudaki canlılar ile ilgili gözlem
 • Güneş sistemi maketi
 • Dinamometre yapımı
 • .3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.
 • .3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.
 • Elektroskop yapalım.
 • İlk 20 elementi tanıtan element albümü yapma
 • Nesli tükenen canlılarla ilgili poster veya dergi hazırlama
 • Atom modeli hazırlama ve araştırma
 • Güneş sistemi modeli hazırlama ve araştırma
 • İyonik bağ ile ilgili model hazırlama ve araştırma
 • Enerji piramidi model çalışması ve araştırma
 • Kovalent bağ ile ilgili model hazırlama ve araştırma
 • Karışımlar ile ilgili araştırma ve karışım örnekleri hazırlama
 • İşlediğimiz konulardan birini seçerek şarkı yazıp besteleme
 1. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi
 • Yaşantımızdaki enerji dönüşümlerine örnekler.
 • Kendi beslenme şeklinin tespiti ve beslenmede yapılan hataların tespit edilerek düzeltilmesi
 • Kendi ailelerinin fotoğraflı soy ağacının oluşturulması.
 • Kanser nedir? Nasıl oluşur? (Kontrolsüz hücre bölünmesi)
 • Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Bir doktorla röportaj yapma
 • Elektromotor yapalım.
 • Elektromıknatıs yapalım.
 • DNA modeli yapalım.
 • Modifikasyon, Seleksiyon, Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun.
 • Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.
 • Analiz(ayrışma)  tepkimesi deneyi tasarlayın.
 • Sentez(birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.
 • Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama.
 • Akraba evliliğinin sakıncaları nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.
 • Çevre etkenlerinin kalıtımdaki rolleri nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.
 • Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Araştır gazete ve dergilerden haber topla.
 • Kanser nedir? Çeşitleri nelerdir? Doktorla röportaj yapın.
 • Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini(kalıtsal) listeleyip analiz edin.
 • Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.
 • Manyetik alan kuvvet çizgilerini gösteren bir deney tasarlayın. 
 •  İndikatör nedir? Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız?
 • Sesin özelliklerinin araştırılması ve müzik aleti yapımı
 • Isının özelliklerinin araştırılarak poster hazırlanması
 • Karbon döngüsü posteri hazırlama
 • Azot döngüsü posteri hazırlama
 • Suyun döngüsü posteri hazırlama
 • Fotosentez olayı posteri hazırlama
 • Solunum olayı posteri hazırlama
 • Depremlerin oluşumu ve ülkemizdeki depremlerle ilgili poster hazırlama
 • İşlediğimiz konulardan birini seçerek şarkı yazıp besteleme

11- Diğer zümre öğretmenleri ile; güzel yazma, okuma, okuduğunu anlama ve ifade etmede Türkçe, Problem çözme, yorumlama, dört işlem, oran-orantı, denklem çözümü ve karekök almada Matematik, şekil ve şema çizmede Resim, gerek görüldüğünde diğer bütün ders öğretmenleri ile iş birliği yapılmasına karar verildi. 

12-  2016-2017 öğretim yılında bakanlığımızca basımı ve yayımı gerçekleştirilen İlköğretim Fen ve Teknoloji 5-6 -7 -8.sınıf ders kitabı olarak okutulacaktır. Diğer taraftan derslerde mümkün olduğu ölçüde laboratuar araç ve gereçlerinden yararlanılacaktır. Ayrıca konulara ilişkin model, maket ve levhalardan yararlanma kararı alındı.

13- Müdür Yardımcısı …………Eğitim - Öğretim yılının  2.döneminin başarılı  geçmesini  dileyerek toplantıyı kapattı. 

          

Fen ve Teknoloji Öğret.         Fen ve Teknoloji Öğret.                   Fen ve Teknoloji Öğret.                  

                                             

  Müdür yardımcısı                                        Okul Müdürü

 

 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE KARARLARI İNDİR