MÜSLÜMAN SUBAY NASIL YETİŞİR

Mehemt Şevket Eygi'nin yazdığı köşesinde Müslüman Subay nasıl yetişir konusunda şartları yazdı. Yazısında Eygi, FETÖ'nün soruları çalarak subay okullarına adam sokarak yetiştirdiği subayların doğru yöntemle seçilmediğini hırsızlıkla Müslüman subay yetişemeyeceğini yazdı.

İşte Yazıdan maddeler

(1) Subay adayı genç akıllı, zeki, ahlaklı, faziletli, istidatlı, kabiliyetli olacak.

(2) Kendisine büyük paralar harcanarak alternatif bir eğitim verilecek.

(3) Edebiyatçılardan daha fazla edebiyat bilecek.

(4) Derin tarih kültürüne sahip olacak.

(5) İyi bir psikoloji, mantık, ahlak, metafizik, estetik eğitimi almış olacak.

(6) Hikmetli, bilge bir kişi olması için özel eğitim verilecek.

(7) Yüksek karakter sahibi olacak.

(8) Kamil bir mürşide bağlı olacak (Sahte şeyhe bağlı olmayacak).

(9) Yüksek seviyede kültür İngilizcesini bilecek.

(10) Faziletini, üstünlüklerini, meziyetlerini düşmanları da kabul ve itiraf edecek…

Müslüman subay, sınav sorularını çalarak değil, yukarıda anlattığım şekilde yetiştirilir.

Müslüman subay yetiştirme ile ilgili görsel sonucu

CİHAD fi sebilillahı terk eden Müslüman bir kavim veya toplum iflah olmaz. Allah rızası için cihad eden aziz olur, cihadı terk eden zelil ve rezil olur.

1300 tarihinde Anadolu’daki en küçük İslamî birim Osmanlı beyliği idi. Söğüt ve Domaniç ile iki küçük beldeden ve birkaç köyden ibaretti. Allah bu küçük beylikten bir cihan devleti çıkardı. Çünkü onlar Allah rızası için, i’la-ı kelimetullah yaparak ya şahid ya gazi olmak için cihad ediyorlardı.

Gücü yeten her Müslüman İslamın bir askeridir.

Müslüman aileler vasıflı oğullarının bir kısmını askerî mekteplerde mutlaka subay yetiştirmelidir.

Subay yetiştirilecek gençler akıllı, zeki, yüksek ahlaklı, yüksek karakterli, fedakar, feragatli, idealist, mürüvvetli, kabiliyetli, istidatlı olmalıdır.

Subay yetiştirilecek gençlere, resmî eğitimin yanında paralel ve alternatif bir eğitim verilmelidir. Onlar en az üç yabancı dili konuşacak, yazacak, kültür kitabı okuyacak derecede bilmelidir. Edebî-yazılı Türkçeyi Türkologlardan daha iyi bilmelidir.

Müslümanlar subaylar Türkiyenin millî kültürüne, millî kimliğine, millî değerlerine, millî sanatlarına sımsıkı bağlı olmalı ve onları korumalıdır.

Yakın tarihte Türkiyenin Sünnî Müslümanları bu konuyu ihmal ettiler ve cezalarını çok ağır ve çok acı şekilde çektiler.

Benim çocuğum niçin bir mahrumiyet mesleği olan subaylığı yapsın? O çok para getiren, çok prestijli, çok parlak meslekler olan doktorluğa ve mühendisliğe yönelecek ve dünyasını mamur edecektir… Ne kadar yanlış bir düşünce!

Suriyede Sünnîler çoğunlukta idiler ama oğullarının yeterli kısmını subay yapmadıkları için şimdi perişan vaziyetteler.

Müslüman subay yetiştirme ile ilgili görsel sonucu

Müslüman subaylar resmî ideolojilere, vesayet rejimlerine, egemen azınlık iktidarlarına tabi olmazlar, devletin ve halkın hizmetindedirler.

Müslüman subaylar ahlaka aykırı eğlenceler yapmazlar.

Müslüman subaylar vazifelerini kusursuz şekilde yerine getirirler.

Müslüman subaylar kendilerine emanet edilen halk çocuklarının kurdu değil, meleği olur, onları iyi insanlar, iyi vatandaşlar olarak yetiştirir.

Vasıflı Müslüman subaylardan oluşan bir ordu genç nesilleri öyle terbiye eder ki, onlar terhis olduktan sonra ülkeyi mânen ve maddeten kalkındırır.

Müslüman subaylar o kadar âdil, mürüvvetli ve iyi ahlaklıdır ki, gayr-i müslimlerin çocukları bile terhis olduktan sonra subaylarına mektuplar yazarak dostluklarını devam ettirler ve herkese “O Müslümandı ama bana kendi dindaşımdan daha fazla ilgili ve şefkat göstermişti” derler.

Subaylıkta para yok, ben yavrumu niçin subay yetiştirecekmişim diyenler haindir, gafildir.

Müslüman subay asla İslamcılık yapmaz… Asla cemaatçilik, tarikatçılık, grupçuluk yapmaz. Asla fitne ve fesat çıkartmaz.

İyi, güçlü ve vasıflı bir Müslüman subayın meziyet ve faziletlerini karşıtları bile kabul eder ve onun hakkında “Biraz tutucudur ama biz onun gibi doğru, vazifeşinas, âdil, yüksek ahlak ve karakterli kimse görmedik derler.