Yeni Açılan Eğitim Kurumlarına Yapılacak Atamalar İptal Edildi

09/09/2016 tarih ve 9777779 sayılı yazımız ile yeni açılan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları iptal edilmiş olup, bahse konu eğitim kurumlarına yapılacak atamalar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarih ve 9853896 sayılı yazıları ( Genelge 2016/19)  doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

                                                                                      Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Bu durumda yeni açılan okulların öğretmen ihtiyacı norm fazlası öğretmenlerle karşılanacak.