Siyer yarışması için soru örnekleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) nin Türkiye Genelinde düzenlediği 16 Aralıkta saat 11'de  yapılacak olan siyer yarışması örnek soruları çözmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Sorularımız her gün yenilenecek. Yeni sorular sürekli olarak sınava kadar eklenecektir.

Sorular AGD tarafından dağıtılan kitaplardan alınmaktadır.

Örnek sorulardır.

SORULAR;

Soru1:Mekke'nin Kuran-ı Kerim'deki adı nedir?

Cevap:Ümmü'l Kura

Soru2:Zemzem Suyu çıkınca çevresine hangi kabile yerleşti?

Cevap.Yemenli Cürhüm Kabilesi.

Soru3:Hz.İsmail (a.s)'ın Sare validemizden olan çocuğun adı nedir?

Cevap:İshak

Soru4:Mekke kimin sebebiyle Tevhid inancı üzerine kurulu bir şehirdir?

Cevap:Hz.Hacer Hz.İsmal Hz.İbrahim 

Soru5:Mekke kureyşliler tarafından ele geçirilince kimler mekke dışına atıldı?

Cevap:Huzaalılar

Soru6:Bizans'a bağlı Şam topraklarından getirilen heykelin adı nedir?

Cevap:Hübel

Soru7:Kabe'nin etrafında kaç tane put vardı?

Cevap:360 tane.

Soru8:Peygamberimizin baba doğmadan kaç ay önce ve nerede  vefat etti?

Cevap:Bir sefer dönüşü 2 ay önce vefat etmiştir.

Soru9:Peygamberimiz doğduğunda annesi ve dedesi ne isim verdiler?

Cevap:Annesi;Ahmed Dedesi;Muhammed

Soru10:Fil vakası nerede oldu?

Cevap:Müzdelife ile Mina arasındaki ''muhassar'' denilen bir vadide olmuştur.

Soru11:Ebrehenin ordusundaki Filin ismi nedir?

Cevap:Mamut isimli fil

Soru12:Fil ordusunun yenilmesiyle bu yıla ne yılı denilmiştir?

Cevap: Fil yılı

Otomatik alternatif metin yok.

 Soru13:Hz.muhammed Fil olayından kaç gün sonra düyaya gelmiştir.

Cevap:52 gün sonra

Soru14:Onun ne zaman doğduğu sorulduğunda ne söylenirdi?

Cevap:Fil vakası yılında denilirdi.

Soru15:Rasulullahın akrabalarından fil yılında doğan çocuk kimdir?

Cevap:Amcasının oğullarından Kays ibni Mahrame dir

Soru16:Rasulullah Miladi Olarak  doğum yılı ve ayı nedir?

Cevap:571 Yılı Nisan Ayı

Soru17:Peygamberimizin Amcası olan Hz Hamza İle süt kardeşi nasıl olmuştur?

Cevap:Ebu lehebin cariyesi Süveybe sayesinde.

Soru18: Peygamberimizin Kaç tane süt annesi vardır

Cevap:1.süveybe

          2.Halime(asıl)

Soru19:Hz Halime hangi kabilledendir?

Cevap:Beni sa'd kabilesindedir.

Soru20:Hz Muhammed süt annesinin yanında kaç yaşına kadar kaldı?

Cevap:4 yaşına kadar

Soru21:Peygamberimizin Kaç Süt Kardeşi vardır?

Cevap: 2 tanedir.

1.Amcası Hz. Hamza (Süveybe annemizden)

2.Halime Annemizin kızı Şeyma

Soru22:Peygamberimiz Medineye giderken Medinenin adı nedir?

Cevap:Yesrib

Soru23:Yesrib ismi ne zaman Medineye döndü?

Cevap:Peygamberimiz ve müslümanlar oraya göç -hicret ettikten sonra.

Soru24:Peygamberimize dadılık yapan kimdir?

Cevap:Ümmü Eymen

Soru25:Hz.Amine hangi kabileden gelmektedir?

Cevap:Neccar Oğulları

Soru26:Peygamberimizin Annesi hangi köyde vefat etmiştir?

Cevap:Ebva Köyünde

Soru27:Peygamberimiz kaç yaşındayken annesini kaybetti?

Cevap:Altı yaşında

Soru28:Peygamberimizin annesi vefat edince mekkeye kim getirdi?

Cevap:Ümmü Eymen 

Soru29:Peygamberimizin annesi vefatı üzerine kimin yanına götürülmüştür?

Cevap:Dedesi Abdulmuttalibin yanına

Soru30:Peygamberimiz dedesinin yanında kaç yıl ve kaç yaşına kadar kalmıştır?

Cevap:2 yıl ve 8 yaşına kadar kalmıştır.

 

Görüntünün olası içeriği: yazı

Soru31:Peygamber efendimizin(s.a.v) birer yıl arayla üç kez bir araya gelerek yaptığı tebliğ çalışması nedir?

Cevap:Akabe biatları.

Soru32:Bedir savaşı esnasında efendimiz (s.a.v) islamın zirvesi olan cihat için hangi ibadeti ertelemiştir?

Cevap:oruç

Soru33:Resulullah S.a.v uhud günü elindeki kılıcı kaldırarak ''hakkını vermek şartıyla bu kılıcı kim benden alır '' dediğinde önce atılıp kılıcı kılıcı lan kimdir?

Cevap:Ebu dücane

Soru34:Ficar savaşları olduğunda peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:14-15 yaşındaydı
Soru35:Peygamberimizin geçnlerle kurduğu topluluk nedir?
Cevap:Hılful-l Fudul topluluğudur.
Soru36:Hılful Fudul cemiyeti kurulduğunda Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:20 yaşlarındaydu.
Soru37:Hz.Haticenin ilk Eşinin adı nedir?
Cevap:Ebu Hale
Soru38:Hz.Haticenin lakabı nedir?
Cevap:Tahira(temiz ve nezih)
Soru39:Peygamberimizin Evlendiğinde dul olmayan eşi kimdir?
Cevap:Hz.aişe

Soru34:Ficar savaşları olduğunda peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:14-15 yaşındaydı
Soru35:Peygamberimizin geçnlerle kurduğu topluluk nedir?
Cevap:Hılful-l Fudul topluluğudur.
Soru36:Hılful Fudul cemiyeti kurulduğunda Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:20 yaşlarındaydu.
Soru37:Hz.Haticenin ilk Eşinin adı nedir?
Cevap:Ebu Hale
Soru38:Hz.Haticenin lakabı nedir?
Cevap:Tahira(temiz ve nezih)
Soru39:Peygamberimizin Evlendiğinde dul olmayan eşi kimdir?
Cevap:Hz.aişe

Otomatik alternatif metin yok.

Soru40:Peygamber efendimizin süt kardeşi kaç tanedir ve kimlerdir?
Cevap:Amcası Hz.Hamza ve Halimenin kızı ŞEyma
Soru41:Hz Hatice Zeyd ibn Harise yi ka. dirheme alıştır?
Cevap: 400dirheme.
Soru42:Kabenin buunduğu yere ne denir?
Cevap:Bekke?
Soru43:Peygamberimize ilk vahiy ne şekilde gelmiştir?
Cevap:rüya şeklinde gelmiştir.
Soru44:hira Nur dağının diğer Adı nedir?
Cevap:Cebel-i hıra
Soru45:İlk Vahiy Geldiğinde Ramazanın kaçıncı günüdür.
Cevap:Ramazanın 17. günüdür.
Soru46:İlk vahiy nedir ve ne süresi kaçıncı ayetleridir?
Cevap:igra süresi 1-5 ayetlerdir.
Soru47:ikinci vahiy nedir ve kuranımkerimde neresidir?
Cevap:Müddessir 1-7 örtüsüne bürünen kalk ve uyar
Soru48:İslam dini kaç sene gizli olarak tebliğ yaptı.
Cevap:3 yıl gizli olarak yaptı.
Soru49:Peygamber efendimiz safa tepesine çıktığında nida olara ne bağırdı?
Cevap:-Ya sabahah!
Soru50:Peygamber efendimizin 2 tane kızı alan sahabe kimdir?
Cevap:Hz.Osman
Soru51:Hz.osmanın Aldığı hamınlar kimlerdir?
Cevap:Rükiye,Ümmü gülsüm
Soru52:Hz.Osmanın Lakabı nedir?
Cevap:Zinnureyn
Soru53:İslam dini yayıldığında gizli olarak nerede toplanıyorlardı?
Cevap:Darul Erkam 
Soru54:rasulullahın yanında kureyş temsilcisi olrak duran kimdir?
Cevap:Utbe-ibn rebia
Soru55:erkam ibn ebi'l erkam kaç yaşında iman etmiştir?
Cevap:17-18 yaşlarında
Soru56:İslam diinin ilk şehitleri kimlerdir?
Cevap:Ammarın annesi Sümeyye Ve babası amr bin yasr dir
Soru57:Habeşistana hicret edildiğinde Peygamberimizin hangi kızı vardır?
cevap:Hz.Rükiye
Soru58:Habeşistanda Kralla Görüşen sözcü kimdir?
CevapCafer sözcü olmuştur.
Soru59:Habeşistanın kralı kimdir?
Cevap:necaşi
Soru60:Habeşistana Mekkeden Müslümanlara karşı durması için gelen kimdir?
Cevap:Amr gelmiştir.

Görüntünün olası içeriği: yazı

CEVAP:HUNEYN

 

 

GÜNCELLENDİKÇE AKTARILICAKTIR.TAKİPTE KALALIM.