Diyanet İşleri Başkanlığında Üst düzey görev dağılımı yeniden düzenlendi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof.Dr. Huriye Martı'nın atanmasından sonra Başkan ve Başkan yardımcılarının görev dağılım listesi yeniden düzenlendi.

Başkan Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden vazgeçmedi ve kendisine bağlı kalmasını istedi.

Buna göre Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a bağlı birimler şu şekilde oluştu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Başkanlık Müşavirleri

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı'ya bağlı birimler:

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başk.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun'a bağlı birimler

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'ya Bağlı Birimler

İlk bayan başkan yardımcısına bağlanılan birimlerde belirlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü