Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile yürütülen manevi rehberlik hizmetleri bağlamında listede bilgileri bulunan personel isimleri karşısında bulunan yurtlarda 25 Eylül 2017 - 25 Mart 2018 tarihleri arasını kapsayacak şekilde 6 (altı) ay süreyle görevlendirilmiştir.

BİLGİ NOTU

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesile aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen bir manevi rehberlik hizmetidir.

 

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rol-model” olacak şekilde rehberlik yapma; tüm çalışma alan ve süreçlerini buna göre inşa etmedir.

İSİM LİSTESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Buna göre;

1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.

2. Her aşamada gerek Başkanlık gerekse KYK personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.

3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri öğrencilerin yurtta bulunma vakitleri ve programlara katılım durumları eksene alınarak tespit edilecektir.

4. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında görevlendirilen manevi rehberlik görevlisi Cuma günü hariç, haftada dört gün, günlük asgari beş saat olmak üzere görev yapacaktır.

5. Manevi rehberlik görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta görevine devam edecektir.

6. Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülükte olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır.

7. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program Müftülüğe bildirilecektir. Müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.

8. Manevi rehberlik görevlisi yurt yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.

9. Müftülük, manevi rehberlik görevlisi personele görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev verecektir.

10. Manevi rehberlik görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.

11. Manevi rehberlik görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.

12. Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz edecektir.

13. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.

14. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılabilecektir.

15. Müftülükler tarafından Manevi Rehberlik hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim, takibat ve tahkikatın yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.

16. KYK Yurtlarında yürütülen Manevi Rehberlik hizmeti Başkanlık ve Bakanlık işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmelerin dışında mahallinden sürekli Manevi Rehber görevlendirmesi yapılmayacaktır.

17. Yapılan çalışmalar her ayın sonunda aylık rapor halinde KYK il müdürlüğü ile il müftülüğüne sunulacak, ayrıca DHYS sistemindeki ilgili alana da istenilen bilgiler girilecektir.