İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir veya  Ataturk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden  Prof Dr Mustafa Agırman Diyanet Başkanı olabilir.

Çok sayıda isim öne çıkmıştı. Çok isim konuşuluyordu.

Son olarak bu isimler üzerinde karar kılındığı da ifade edildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olan Mehmet Görmez'in yerine Prof. Dr. Mürteza Bedir'in veya Prof Dr Mustafa Agırman'ın bu gün yarın atanabileceği iddia edildi.

Prof Dr Mustafa Ağırman 

Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığında çok etkin olabilecek bir isim. Konferans ve panellerle il il dolaşmış ve hizmet etmiş bir isim. Diyanet Camiasıyla yakından irtibatlı.

Halen camilerde vaaz yapan bir isim. Cumhurbaşkanının da yakından tanıdığı bir isim. Her kesimi kucaklayabilecek özelliklere sahip bir isim. 

mustafa ağırman diyanet başkanı ile ilgili görsel sonucu

Birkça gün içinde resmi açıklama bekleniyor!

Yeni Başkanla beraber Diyanetin üst yönetimininde değişebileceği de ifade ediliyor.

Prof Dr Murataza Bedir kim?

1968 yılında Sivas-Suşehri İlçesi'nde doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1994 yılında aynı üniversite adına YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak için İngiltere'ye gitti.

Özellikel ingilterede master yapmasından dolayı tarikat ve cemaat çevrelerince adaylığı tasvip edilmiyor. 

murteza bedir ile ilgili görsel sonucu

Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies (SOAS), Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını (LLM, 1996) tamamladı. Manchester Üniversitesi, Arts and Sciences Fakültesi, Ortadoğu Araştırmaları Bölümü'nde "Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-fiqh)" adlı teziyle doktora derecesini aldı (Aralık 1999). 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

2002-2003 akademik yılında Suriye Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla bu ülkede araştırmalarda bulundu. 2005 yılında İslam Hukuku doçenti oldu ve 2010 yılı sonuna kadar Sakarya Üniversitesi'nde doçent olarak çalışmaya devam etti. 2007-2008 akademik yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir hoca olarak araştırmalarda bulundu. Ocak 2011 yılında halen mensubu olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak göreve başladı.

murteza bedir ile ilgili görsel sonucu

Mart 2013'ten itibaren aynı fakültede dekanlık görevini sürdürmektedir. 2015 yılında İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı Uluslararası Fıkıh Akademisi Türkiye temsilciliğine atandı. Sayın Bedir, 28.08.2015 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. Evli ve dört çocuk babası olan Murteza Bedir Arapça ve İngilizce bilmektedir.

murteza bedir ile ilgili görsel sonucu

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ilahiyat , 2005 - 2011
Yrd.Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ilahiyat, 2000 - 2005
Arş.Gör., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ilahiyat, 1993 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ilahiyat fakültesi, temel islam bilimleri, 02.06.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 29.03.2013 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 29.03.2013 - Devam Ediyor
Dekan, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ilahiyat fakültesi, , 29.03.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İslam Hukuk Usulünde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2013-2014
İslam Hukuku ve Modernleşme, Doktora, 2013-2014
Klasik Usul Okumaları, Doktora, 2013-2014
İslam Hukuk usulü, Lisans, 2013-2014
İslam Hukuku I, Lisans, 2013-2014
İslam hukuk Teorisi: Klasik Dönem, Yüksek Lisans, 2012-2013
İslam Hukuku I, Lisans, 2012-2013
murteza bedir ile ilgili görsel sonucu

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

"Kelamcı Ve Fıkıhçı Usul Geleneklerine İlişkin Bazı Eleştirel Mülahazalar", İslam Araştırmaları Dergisi, ss.65-97, 2013 (Abstract)
"İslâm Düşünce Geleneğinde Naklî İlim Kavramı Ve İbn Haldûn", İslam Araştırmaları Dergisi, ss.5-31, 2008
"Osmanlı Kuruluş Asrında (1389’A Kadar) İlmiye’Ye Dair Bir Araştırma: İlk Fakihler", Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, ss.23-39, 2006
"Osmanlı Öncesi Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, ss.27-84, 2005
"Abdürrezzak Es-Senhuri", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.439-448, 2005
"Oryantalizm Ve İslam Hukuku", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.11-42, 2004
"Fıkıh To Law: Secularization Through Curriculum", Islamic Law and Society, vol.11, pp.378-401, 2004
"Reason And Revelation: Abu Zayd Ad-Dabusi On Rational Proofs", Islamic Studies, Pakistan, vol.43, pp.227-245, 2004
"The Problem Of Usul Al-Shashi", Islamic Studies , vol.42, pp.415-436, 2003
"The Power Of Interpretation: Is Istihsan Qiyas?", Islamic Studies , vol.42, pp.7-20, 2003
"Is There A Hanafi Usul Al-Fiqh?", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.163-172, 2002
"An Early Response To Al-Shafi‘I ‘Isa B. Aban On Prophetic Report (Khabar)", Islamic law and society, vol.9, pp.285-311, 2002

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Bedir M., "Jassas", in: Islamic Legal Thought: A Compendium of Muslim Jurists, Oussama Arabi, David S. Powers and Susan A. Spectorsky, Eds., e.j. brill, Leiden, pp.147-166-, 2013
Bedir M., "Klasik Hanefi Fıkıh Teorisinin Hikayesi", İslam ve Klasik, S. Erdem ve S. C. Kaya , Ed., Klasik, İstanbul, ss.79-93-, 2008
Bedir M., "Bukharan Hanafism And The Mashayikh: An Analysis Through The Law Of Waqf As Expounded By Burhan Al-Shari‘A Al-Bukhari (616/1219)", in: Colin Imber Festschrift, Andreas Christmann & Robert Gleave , Eds., Oxford university press, Oxford, pp.1-21-, 2007
Bedir M., "Kurban Kitabı ", ensar neşriyat, İSTANBUL, 2007
Bedir M., "Interacción De Sufismo, Derecho, Theología Y Filosofía: Un Místico Nosufí De Los Siglos Iv-V/X-Xi”, “Interplay Of Sufism Law And Theology: An Early Eleventh Century Example", in: Interacción de Sufismo, Derecho, Theología y Filosofía: Un místico nosufí de los siglos IV-V/X-XI, Alfonso Carmona, Eds., Editora Regional de Murcia, Murcia, pp.253-270-, 2006
Bedir M., "Hz. Peygamber’In Evrensel Mesajı: Sünnet", İSAM yayınları, İSTANBUL, 2006
Bedir M., "Fıkıh, Mezhep Ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’In Otoritesi", ensar neşriyat, İSTANBUL, 2004

ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR

Bedir M., "Vikayetü’R-Rivâye ", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.43, ss.106-108, 2013
Bedir M., "Ez-Ziyâdât ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.44, ss.483-484, 2013
Bedir M., "Züfer B. Hüzeyl ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,diyanet vakfı İSAM,, cilt.44, ss.527-530, 2013
Bedir M., "Usûlü’S-Serahsî ", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.42, ss.221-222, 2012
Bedir M., " Üsrûşenî ", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.42, ss.392-393, 2012
Bedir M., "Takvîmü’L-Edille ", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.39, ss.493-494, 2010
Bedir M., "Tâcüşşerîa", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.39, ss.360-362, 2010
Bedir M., "Sünnet", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.38, ss.150-153, 2010
Bedir M., "Schacht, Joseph ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.36, ss.223-226, 2009
Bedir M., "Senhûrî, Abdürrezzâk Ahmed ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.36, ss.523-525, 2009
Bedir M., "Risale", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.35, ss.117-119, 2008
Bedir M., "Osman El-Bettî ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.33, ss.459-460, 2007
Bedir M., Koca F., " Pezdevî, Ebü’L-Usr ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.34, ss.264-266, 2007
Bedir M., "Er-Rahbiyye ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.34, ss.412-413, 2007
Bedir M., "Nesefî, Ebü’L-Berekât ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.32, ss.567-568, 2006
Bedir M., "Mütekaddimin Ve Müteahhirin", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı İSAM,, cilt.32, ss.186-188, 2006