Diyanet'e bağlı Kur'an kurslarında görevlendirilecek geçici öğreticiler için yapılacak sınavlardaki kriterler belli oldu.

Geçici Öğreticilerin görevlendirilmelerinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafindan belirtilen usul ve esaslara ek olarak öncelikle Kur'an- Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacaktır. Ayrıca adaylar aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

1. 4-6 yaş eğitiminde görev alacak öğreticiler:

a. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
b. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan)
c. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
d. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneli (10 puan)
e. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

Not: Ayrıca değerlendirmelerde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu sertitifika alanlara öncelik verilecektir.

2. Engelli eğitiminde görev alacak öğreticiler:
a. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
b. Engelli eğitimi (özel eğitim) bilgisi (30 puan),
c. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
d. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneli (10 puan)
e. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

3. Hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticiler:

a. Hafızlığı (50 puan)
b. Temel ilmihal bilgisi (25 puan),
c. Pedagojik formasyon bilgisi (15 puan)
d. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneli, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

Not: Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programında görev alacak öğreticilerde de hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticilerin nitelikleri aranır

4. Yüzüne eğitimde görev alacak öğreticilerde:

a. Temel ilmihal bilgisi (50 puan),
b. Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan)
c. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneli (10 puan)
d. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

Kaynak:Dinihaberler.com