Dizide Nikea ile zikredilen yerin ismi İznik’tir. İznik feth edilmeden önce Bizans’ın en güçlü olduğu yerlerden birisidir. Bizans zamanında Nikea ismiyle adlandırılmıştır.

Daha sonra da etrafı surlarla çevrili olduğu için sur anlamına gelen “is” eki eklenmiş ve yunancada İsnikea olarak adlandırılmıştır. Feth edilip Türkçe’ye geçtikten sonra da İznik olarak isimlendirillmiştir.

nikea neresi ile ilgili görsel sonucu

NİKEA'NIN TARİHÇESİ

325 yılı yazı başında Hristiyanlık için çok önemli olan Birinci İznik Konsili, İznik’de toplanmıştır. İmparator I. Konstantin’in de katıldığı toplantıda Hristiyanlıkla ilgili yortu günleri ve Nikea Kanunları adı ile bilinen 20 maddelik metin bu Konsilden sonra kabul edilmiştir. 787 yılında İznik Ayasofya’sında VII. Konsül toplandı.Ayrıca VI. Haçlı Seferi sonucunda Bizans İmparatorluğu İstanbul’u kaybedince İznik’te Bizans Hanedan üyeleri tarafından İznik Latin İmparatorluğu kurulmuş ve bu imparatorluk daha sonra İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmuştur.

Tarihte Nikea neresidir? Nikea kuşatmasını kim yaptı? ile ilgili görsel sonucu

1075 ile 1086 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Nikea: 1097 yılında, Birinci Haçlı Seferi sırasında gerçekleştirilen kuşatma sonrasında tekrar Bizans İmparatorluğu’na geçti 1105 yılında tekrar Selçukluların kontrolüne geçen şehir, 1147 yılında bir kez daha Bizans egemenliğine girdi. 1328-1331 yılları arasında gerçekleştirilen kuşatma sonrasında Osmanlı Devleti tarafından ele geçirildi. Osmanlı idaresinde İznik, sanat, ticaret ve kültür merkezi oldu. İznik Medresesi’nde birçok ünlü ders verdi. Dâvûd-i Kayserî, Ebul Fadıl Musa, Eşrefoğlu Abdullah Rûmî gibi tasavvuflar İznik’te yaşadı ve eserler verdi. Osmanlı döneminin ilk cami, medresesi ve imareti İznik’te inşa edildi.

İlgili resim

Nikea neresi? 

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde adı Nikea olarak bilinen yer slında İznikdir. Tarihte Nikea olarak geçen yer şimdilerde bilinen İznik'dir.  İznik Kuşatması, Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak için başlatılan Haçlı seferine katılan ülkeler ve Bizans İmparatorluğu tarafından Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'e karşı yapılmış kuşatmaya verilen addır.

İlgili resim

Selçuklular İznik şehrini 1081 yılında yaşanmış Birinci İznik kuşatması sonucunda ele geçirmişdi. İlk defa haçlılar 1096 yılında şehri geri almak için saldırsalar da, Selçuklu güçleri tarafından mağlub edildikden sonra geri çekilmiştiler. İkinci kez haçlılar İznik saldırısını 1097 yılında gerçekleştirdiler.

Nikea neresidir? Nikea kuşatmasını kim yaptı? ile ilgili görsel sonucu

Şehri kurtarmak için Konya'dan İznik'e gelen I. Kılıç Arslan, mücadele sonunda şehri boşaltmak zorunda kaldı. Şehri kaybeden Anadolu Selçuklu Devleti, başkentini İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Şehir tekrar Bizans hakimiyetine girdi. Haçlılar Kudüs'e Anadolu'dan ilerlemeye devam etti.


Nikea neresidir? Nikea kuşatmasını kim yaptı? ile ilgili görsel sonucu