Diyanet çalışanlarına yeni kazanımlar getiren Ekim 2017 Kurum İdari Kurulu kararları şu şekilde sıralandı.

1: D grubu camilerde görev yapan personelin aynı grup camilere naklen atanmalarında sınav şartı aranmaksızın EK-1 Nakil Değerlendirme Formu'ndaki puanlara göre atanabilmeleri konusunda çalışma yapılması,

2: (B) ve (C) grubu camilerde görev yapan personelin, naklen atama için İl Müftülüklerinde  yapılan nakil sınavlarının 3 ay süreyle geçerliliğinin sağlanması için çalışmanın yapılması,

3: Yurtdışında görev yapan personelin yurtdışı görev süresinin "EK-1 Nakil Değerlendirme Formu'nun B Müktesep/Nitelik Değerlendirme" bölümünde puan olarak sayılması,

4: 4/B pozisyondaki münhal bulunan yerlerin İKYS üzerinden duyurulmasının sağlanması,

5: Kamu görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yılları kapsayan 4. Dönem Toplu sözleşmenin 11.dinihaber.com Bölümü Diyanet ve Vakıf Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 1'inci maddesi birinci fıkrası ve 8'inci maddesi  birinci fıkrası hükümlerinin Başkanlık bünyesinde vekil olarak cami ve mescitlerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlarda da uygulanmasının sağlanması,

6: Vekil oalrak görev yapan din görevlilerinin (İmam-Hatip/ Müezzin-Kayyım) haftalık ve yıllık izin kullanımlarını hususunda çalışmanın yapılması,

7: İl ve İlçe Merkezi dışındakii (D) grubu camilerde görev yapan personelin umre görevlendirilmesi için umreci toplama sayısının 20 kişi olmasının değerlendirilmesi,

8: Kamu idari Kurulu Kararlarının uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve daha önceki kararları uygulanabirliğinin sağlanması.