Cuma Gününün Fazileti

 Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır.
 
Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.)
 
Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.[İmam-ı Gazali]
 
Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen; (Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki, kurtulabilesiniz!) buyuruldu.
 
Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır. İsteyen camide kalıp, namaz, Kur'an-ı kerim, dua ile meşgul olur.
Cuma Gününün Fazileti ile ilgili görsel sonucu
Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Hadis - Taberani]

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"(Cum'a) namazı kılınınca yeryüzüne dağılınız, Allah'ın fazlından rızık arayınız. Allah'ı (her iş yaparken) anınız ki, (dünya ve âhiret saâdetine kavuşup) kurtulasınız."
(Cum'a sûresi, âyet: 10)

Cuma günü büyük bir gündür. Yüce Allah İslâm dinini onunla süslemiş ve bu günü yalnız Müslümanlara vermiştir. Cuma günü ezan okunduğu vakitten cuma namazı kılıncaya kadar dünya işi ve cumaya engel olan her şeyle uğraşmak haram kılınmıştır.

Cuma Gününün Fazileti ile ilgili görsel sonucu

Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Cum'a günü üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısıdır. O gün Hz. Adem yaratılmış, o gün Cennet'e konulmuş ve yine o gün Cennet'ten çıkarılmıştır."

İlgili resim

"Kim güzelce abdest alır, sonra Cuma'ya gelip hutbeyi dinlerse, üç gün fazlasiyle, o Cumadan öbür Cumaya kadar geçen zamandaki günahları bağışlanır. Elini bir şeye sürtmek sûretiyle meşgul olur veya hutbeyi dinlemezse hoş bir iş yapmamış olur."

İlgili resim

"Beş vakit namazlar, sonraki haftaya kadar; Cum'a, gelecek yıla kadar; Ramazan ayı, küçük günahlardan kaçınıldığı takdirde, aralarındaki hatalar için kefarettirler."

"Bir topluluk, ya Cum'a namazlarını terketmekten kaçınır, veya Allah onların kalblerini mühürler de şaşkınlardan olurlar."

"Sizden biriniz Cuma'ya gelecek olduğu zaman boy abdesti alsın."

"Cuma için boy abdesti almak. Büluğ çağına etmiş herkese vacibtir."

"Bir kimse Cuma günü abdest alırsa iyidir, boy abdesti alırsa daha iyidir."

"Bir kimse Cuma günü boy abdesti alır, iyice temizlenir, yağlanır, güzel kokular sürünür de camiye gelir ve iki kişi arasını ayırmadan kendisine farz olunan namazları kılar, sonra da imam hutbe okuduğu zaman susarsa, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahları bağışlanır."

cumanın sünnetleri ile ilgili görsel sonucu

"Bir kimse Cuma günü boy abdesti alıp ilk saatte camiye giderse, bir deve kurban etmiş gibidir. İkinci saatte giden, bir inek, üçüncü saatte giden, boynuzlu koç; dördüncü saatte giden; tavuk, beşinci saatte giden de; bir yumurta sadaka vermiş gibidir. İmam minbere çıktığı zaman melekler hazır olur ve hutbeyi dinlerler."

"Cuma gününde bir saat vardır ki, bir müslüman namazda iken o saate rastlar da Allah'tan bir şey isterse, şüphesiz Allah onun istediğini verir."

Allah'ın Resûlü, bu saatin bir andan ibâret olduğunu da eliyle işaret etti.

"Sizin en fazîletli günlerinizden biri Cuma günüdür. Cuma günü bana bolca salât u selâm getiriniz; çünkü sizin salâtınız bana ulaştırılır."

Cuma günü okunacak sureler vakitleri ve faziletleri!

 

 

CUMA GÜNÜ FAZİLETLERİ VE İBADETLERİ

Bu zikri çokça yapalım

Estağfirullahеlazim еllеzi la ilahе illa hüvеl hayyеl kayyumе vе еtubü ilеyh


Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. (Çünkü ilk insan) Adem o gün yaratıldı, o gün cennete kondu, o gün dünyaya indirildi, o gün tevbesi kabul edildi, o gün öldü ve kıyâmet o gün kopacaktır. (Müslim – Tirmizî – Nesâî)
Allah (c.c.) cumartesi gününü Hz. Mûsa'ya, pazar gününü Hz. İsa'ya ve haftanın en faziletli günü olan cumayı da Son Peygamber Hz. Muhammed'e kutsal kıldı. Gerçi günahsız geçen her gün kutsaldır ama cuma gününün farklı özellikleri vardır;
Hz. Âdem cuma günü yaratıldı: Yeryüzünün halifesi ve cennetin adayı olan ilk insan, cuma günü yaratıldı ve evrendeki canlılar âlemine katıldı.
Cuma günü cennete kondu: Gerçekte ruhsal ve duygusal açıdan cennetteki yaşam koşullarına göre yaratılan Hz. Âdem, önce öz vatanı olan cennete kondu ki, cennetin güzelliği bilinçaltına yerleşsin de geçici dünya hayâtına aldanmasın.
Cuma günü dünyaya indirildi: Hz. Âdem ile Hz. Havva dünyaya geri gönderilmeyip sürekli orada yaşasalardı, cennette üreme olmadığından evrendeki insan sayısı iki kişi ile sınırlı kalacak ve o güzelim cennet boş kalıp, anlamsız olacaktı.
Cuma günü tevbesi kabul olundu: Yasaklanmış meyveyi yediği için dünyaya sürgün olarak gönderilen Hz. Adem, sürekli ağladı ve cuma günü icâbet saatinde tevbesi kabul olundu. Hz. Âdem cuma günü öldü: Bin yıl kadar bu dünyanın kahrını çeken ve cennet özlemi ile yanan Hz. Âdem, cuma günü âhiret âlemine göçerken ardından kırk bini aşkın evlât ve torunlar bıraktı.
Cuma günü kıyâmet kopacak: Ölüm ve kıyâmet sözcükleri kulaklarımıza pek hoş gelmese de gerçekte ikisi de mü'minler için İlâhi bir lütuftur. Çünkü ölüm yaşlılıktan, hastalıktan bunalan ve toplumdan dışlanan insanları dünya zindanından kurtarıp Berzah âlemine kavuşturur. Kıyâmet olayı da Berzah âlemindeki mü'minleri öz vatanları olan cennete ve Cemâlullah'a kavuşturur.

CUMA GÜNÜ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR
İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.
Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.
Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar
Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr" ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur" ism-i şerifini okuyanlar af olunur.
Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr" ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah'
YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah'a bildirrisen istegin kabul olur


DUALAR
Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah'dan isteyin. Dua edin.
Cuma günü"La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram"" bu dua ile dua eder ve Allah'dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.
Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah'ım bana yardım et" ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur vr rahata erersiniz.

Kur'an da Cuma ile ilgili 3 ayet
62:9 - Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
62:10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
62:11 - Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."