Bismillah: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (NİSA/128)

Kur’anı okumayanlar, ayetlerden, hadislerden bîhaber olanlar, İslam’ın kadına verdiği değerden de habersiz kalıyorlar maalesef. Bu bilmezlik onları kör bir bakış açısına, cehalete sürüklüyor. Kadınların haklarını, 100 yıl önce verilmiş olduğuna inanıyorlar. Ne kadar sığ bir anlayış!

Ayeti yeniden okuyalım lütfen. Bir kadın kocasının geçimsizliğinden belki de şiddetinden veya kendisine soğuk davranmasından rahatsız oluyorsa, Allah önce sulh yapmalarını, aralarında anlaşmaya varmalarını öğütlüyor. Önce bu yolun denenmesi gerektiğinden ve en hayırlı olanın da bu olduğunu anlatıyor. Eğer tüm çabalara rağmen olmuyorsa, “Eğer eşler birbirinden ayrılırlarsa Allah bol nimetleri ile her ikisini de muhtaç duruma düşmekten korur. Allah’ın nimetleri boldur ve O hikmet sahibidir.” (130. ayet) buyurarak boşanmanın da önünü kapatmıyor. Son çare olarak boşanmaya izin veriliyor.

Allah Subhanehu, eğer boşanırlarsa her ikisine lutfedip muhtaç duruma düşmekten koruyacağını ve katından bol nimetler vereceğini vaadediyor. Rızık Allah’tandır. Yüce Allah, kullarına bolluk bahşeder, dilediği şeyi, hikmeti ve bilgisi sınırları içinde her durum için, uygun olacak şekilde kullarına bolca verir. Boşanırsam zor duruma düşerim diye endişe eden eşleri de bu ayetle beraber rahatlatıyor.

Evladının sıkıntılar içinde bir evlilik sürdürdüğünü, kızının şiddet gördüğünü bildiği halde, baba evine ancak kefeninle dönersin diyen anne babalarda okusun bu ayetleri.

“Boşanırsam aç, açıkta kalırım” diyerek rızık endişesi taşıyan, rızkı kocasından bilen ve her günü zulümle geçen kadınlar da okusun.

Kimse boşanmasın. Aşkla, muhabbetle başlayan her evlilik, ölene kadar aynı şekilde devam etsin isteriz ama dünya hayatı bir imtihandır. Allah bazen insanları evlatlarıyla, bazen eşleriyle imtihan eder. Sulhun, anlaşmanın sağlanamadığı yerde, hoşlanılmasa da boşanmak bir haktır.

İslam’ın kadına verdiği hakları, kadına verdiği değeri hiç bir beşeri sistem veremez. Bizi Müslüman olarak yaratan, bize hidayet veren Allah’a hamd olsun.

Elhamdulillah-i Rabbil Alemin.

Kaynak: Cahide Sultan