Beraat gecesinde yüce Allah'tan bol bol af ve mağfiret dileyiniz. Bu gecenin 5 özelliği vardır. bunlar maddeler halinde sayalım

1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban'ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın onbeşinci günü verilmiştir.

allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu

Berat Kandili 2017 yılında Diyanet takviminine göre 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan geceye Çarşamba günü gecesine denk geliyor. Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu gecede insanlar çeşitli dualar, zikirler ve ibadetler ile Allah'tan af dileyecekler.

Berat kelimesi borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma demektir.

Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür.
allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu
 
Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir.
 
Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir.
allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu
 
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
 
Berat gecesinde 100 rekatlık Hayır namazı kılınması tavsiye edilmiştir. Namaza şöyle niyet edilir;
 
"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, şüedâ defterine kaydeyle"
 
Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.
İlgili resim
Namazdan sonra ; Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bu dualar şunlardır;
 
1.İstiğfar:
 
2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
 
3.Fatiha-i Şerife
 
4.Ayet'ül-Kürsî
 
5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
 
6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)
 
7.İhlas-ı Şerif
 
8.Felak Sûresi
 
9.Nâs Sûresi
 
10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.
11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.
İlgili resim
BERAT GECESİ İBADETİ
 
Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur'ân tilaveti, zikir, tesbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.
 
İmam-ı Gazali Hazretleri el-İhyâ'da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs'te kılınmış olduğu tesbitinde bulunurlar. Hatta İmam Nevevi böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bid'at bile olduğunu ifade eder.
 
Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır. Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez.
Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda insanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır.
 
BERAT GECESİ DUASI
 
Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
"Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin."11
allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu
 
Berat Duası
 
Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
 
"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."12
 
Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını İslam dünyasının birliğine ve birliğine vesile olmasını, Dünya da yeniden  İslam birliğinin kurulmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.

 

 allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu
allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu
allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu
allahın en sevdiği zikirler ile ilgili görsel sonucu