MEB'in kararı ile Etüt Merkezleri ve dershane ortadan kaldırılırken bu işi artık belediyeler yapacak. TOG, YGS, LYS vb kursları artık belediyeler açacak.

Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişiklikle belediyelerin il milli eğitim müdürlükleriyle yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak iş birliği protokolleri çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin örgün eğitim programlarına destek olmak amacıyla ücretsiz kurslar açabilecekleri hükmü getirildi.     

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Belediyeler ile il milli eğitim müdürlükleri arasında imzalanan ve MEB tarafından onaylanan ‘eğitim işbirliği protokolü’ kapsamında belediyeler kurs faaliyetleri düzenlemeye başladı. Kurslar, ilkokul 1’inci sınıftan lise 12’nci sınıfa kadar öğrencilere okul programlarına destek amacıyla ücretsiz verilecek.     

Bu kapsamda, aralarında İstanbul, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Trabzon, Manisa, Burdur gibi illerin yer aldığı 25 il ve ilçe belediyesi ile il milli eğitim müdürlükleri arasında yapılan ‘eğitimde işbirliği protokolü’, MEB tarafından onaylanarak yürürlüğe konuldu.     

Mevzuat gereği belediyeler, öğrencilerin derslerine destek olmak için tüm derslerden kurs açabilecek. Bakanlık protokole uygun hareket edilmemesi durumunda protokolü iptal edebilecek.     

BELEDİYELER SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ AÇACAK

 

Öte yandan, 9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı KHK ile ‘sosyal etkinlik merkezi’ adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı. Bu merkezler, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak iş birliği protokolleri çerçevesinde hizmet verecek.     

Sosyal etkinlik merkezleri, MEB’in verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, öğrencilerin ödev ve projeleriyle ilgili araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumları olarak faaliyet gösterecek.     

Bu merkezler, belediyelerin talepleri doğrultusunda, il milli eğitim müdürlükleriyle yaptıkları protokollere bağlı olarak MEB’in ruhsat ve kurum açma izniyle düzenlenerek açılabilecek. Bu merkezlerde sınıf ortamı bulunmayacak ve ders anlatılmayacak.     

KATILIMIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Sosyal etkinlik merkezleri sayesinde öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması hedefleniyor. MEB’in sosyal etkinlik merkezlerinin standartlarıyla ilgili çalışmaları tamamlanma aşamasına gelinmesiyle gelecek ay içerisinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.     

Standartların yayımlanmasından sonra belediyeler ile il milli eğitim müdürlükleri arasında yapılan protokollere bağlı olarak bu kurumlara MEB’in uygun görmesi halinde ruhsat ve kurum açma izinleri düzenlenecek.     

Sosyal etkinlik merkezleri, belediyeler ile il milli eğitim müdürlükleri arasındaki protokole bağlı olarak MEB tarağından düzenlenen kurum açma izni ve çalışma ruhsatıyla faaliyete başlayabilecek.      

KAYITLAR MEBBİS’TEN TAKİP EDİLECEK

Öğrencilerin hem akademik destek amacı taşıyan derslere hem de sosyal etkinlik merkezlerine kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerindeki e-yaygın modülü üzerinden takip edilecek. Böylece MEB, belediyelerin düzenlediği etkinlikleri elektronik ortamda izleyebilecek.     

MEB yetkilileri, öğrencilerin bir belediyenin açacağı kültürel, sanatsal ya da sportif faaliyetlerine ayrıca akademik olarak desteğe ihtiyaç duyduğu dersleri için de kurslara başvuru yapabileceğini belirtti.     

TAKVİYE SÜRECİ BAŞLADI, SIRA SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİNDE

MEB, geçen yıl kursların açılabilmesi için belediyeler ile il milli eğitim müdürlükleri arasında imzalanacak iş birliği protokolünün örneğini hazırlamıştı.      

Buna göre, belediyelerce açılacak bu kursların ders yılı içerisinde hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-19.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği ve bir derslikte en fazla 24 öğrencinin öğrenim görebileceği hükmü getirildi.      

Öğrencilerin sadece okullarındaki ders saatleri dışında bu kurslara katılabilmesini öngören protokol gereği, belediyeler sundukları hizmet karşılığı öğrencilerden ücret talep edemeyeceği de kararlaştırıldı. Kurs açılacak binaya ait nitelikleri de belirleyen MEB, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ve alkollü içki satılan yerlerin kurs ile aynı binada olamayacağını kararlaştırdı.      

Bakanlığın protokol hükümleri arasında, belediyelerin açacağı kursların faaliyet göstereceği binanın sağlam ve dayanıklı, çevresinin sağlık yönünden uygun olması, yangına karşı mevzuatın gerektirdiği önlemlerin alınması tedbirleri de yer alıyor.      

Ayrıca belediyenin kurs açılışında ilköğretim öğrencileri ile ortaöğretim öğrencilerinin aynı anda aynı katta eğitim almayacak şekilde düzenleme yapması gerekiyor.      

MEB, sosyal etkinlik merkezleriyle ilgili de standartların yayımlanmasından sonra belediyelerle il milli eğitim müdürlükleri arasında yapılan protokollere bağlı olarak belediyelere ruhsat ve kurum açma izinleri verecek.

Kaynak: Hürriyet