Beğenilme arzusu kadını bitiriyor

Modernizm nasıl ki tesettürü gerçek manasından uzaklaştırarak onu, uyulması gereken bir farz olduğunu unutturan bir moda ve rant haline getirdi ise, aynı bağlamda kadınların kendisini teşhir etmesi için uygun ortamlarda hazırladı. Sosyal medaya bu konuda kadınları kendine bağımlı kılıyor. Kendini teşhir etmek isteyen kadın sürekli kendini ve resimlerini paylaşarak beğenilme hastalığına düşüyor, ardından sosyal medya bağımlılığına sebep oluyor.

Tesettür defileleri, tesettür moda dergileri ve tesettürlüye özel lüks mekânlar ebetteki tek başına bir şey ifade etmeyecek, bu faaliyetlerin başkalarına gösterildiği hava atıldığı sanal platformlar bir taraftan bu dünyanın reklamını yaparken diğer taraftan bir sektör oluşmasına zemin hazırlayacaktı.

Bakın Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz ne diyor bu konuda; “ Kadınları ahlaksızlığa iten en büyük şey beğenilme arzusudur.”

Peki, bu konuda Müslüman erkekler nasıl diye baktığımızda aynı faciayı onlarda da görüyoruz. Tesettürü sadece kadınlara has bir emir olarak anlayan yanlış bir algı var.

Hâlbuki Kur’an Azimüşşan’da, “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.” (Nur; 30) buyurulmaktadır.

İslam kadına kendini gösterme, namahremden sakın derken, olayın diğer muhatabı olan erkeğe, “gözünü haramdan sakın” emrini veriyor! Müslüman, fıtratını yani yaradılış özelliklerini muhafaza ettiği için hayâ sahibidir, sahip olduğu bu hassasiyet onu bazı şeyleri görmekten ve göstermekten alıkoyar.

Ebedi hayatımızı tehlikeye atmayalım!

Unutmayalım! İnternette paylaştığımız her resim, söylediğimiz her söz bir gün mutlaka karşımıza çıkacak, o gün zor durumda kalmak yerine tedbirimizi bugünden alarak kendimize çekidüzen verebiliriz. Paylaştığımız her karenin, yüzümüze dokunacak her bir namahrem gözün veya gözümüze değecek haram bir görüntünün hesabını nasıl vereceğimizi düşünmemiz gerekiyor.

Unutmayalım! Binlerce takipçimiz veya beğenenimiz olsa da bizi asıl takip eden ve her anımıza şahitlik edip kaydeden iki görevli var. Günü geldiği, bu şahitlerin yazdıklarını “oku” dendiği zaman halimiz ne olacak?

Akıllı insan işin sonucunu düşünen insandır. Sonu hüsran olacak, nefsimizin küçük istekleri için ebedi hayatımızı tehlikeye atmayalım.

Rabbim Nefsimizi ve neslimizi asrın kötülüklerinden muhafaza eylesin.