K.Karabekir Eğitim Fakültesi'nden Duyuru

Muafiyet talebi için istenecek belgeler:
Muafiyet başvuru dilekçesi
Onaylı Not dökümü (Transkript)
Onaylı Ders içerikleri
Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet için çalıştığı kurumdan ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı belge.
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
(Madde 11)- Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.