YÖK tarafından Cumhurbaşkanına iletilen isimlerden birisi olduğu anlaşılan, 12 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne atanan Ömer Çomaklı Erzurum kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.

Yıllardır Atatürk Üniversitesi cemaatçi ve siyasi bir yapılanma ile anılır olmuştu. Bu iki grubun dışında öğretim elemanı alınmadığı iddiları yoğundu. Bu durum Erzurum kamuoyunda sürekli eleştiriliyordu. Son meydana gelen 15 temmuz darbe girişimi sonrasında birçok üniversite hocasının açığa alındığı Atatürk Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı önemli bir neşter vurdu. Birçok üniversitede ilk sıradaki adayın ataması yapılırken burada 4.sıradaki aday rektör atanmışsa bu hem YÖK hem de Sayın Cumhurbaşkanının üniversitedeki mevccut yapı ve durumundan rahatsızlıklarının göstergesidir. Sayın Çomaklıya Hem YÖK ve Hem de Sayın Cumhurbaşkanı destek olmuşlardır.

Rektörlüğe cemaatçi tarafların beklediği kişiler atanmadı. Bu gruplar sanal medya da Ömer Çomaklı için aleyhte kampanyayı hızlandırdılar. Adalet olmadığını iddia ediyorlar. Ancak bu çevreler bu güne kadar yapılan işler, atama ve görevlendirmeler "cemaat odalarında tespit edilip yapılıyor" eleştirilerini görmezden geliyorlar. Ömer Çomaklı'nın atanmasına halk ve eğitim kamuoyu çok sevindi. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorlar.

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın öngördüğü şekilde üniversite yönetimine neşter vurulma zamanı!

Üniversite bilimin ve eğitimin özgürce yapıldığı yerlerdir. Kişiye ve kişilere özel atama yapıldığı sürekli dillerde dolaşan üniversitemiz artık bilimle,araştırmayla ve faaliyetleri ile anılmalı diye halkın yoğun görüşü var. Bu örüş ve isteğe Ömer Çomaklı olumlu cevap verecektir.