Üniversitenin yeni öğrenci temsilcileri seçimi mart ayında yapılacak

Öğrenciler her bölüm ve fakültede seçime katılıp belirlenen adaylara oy kullanacak. Sonuçta Fakülte ve konsey seçimleri ile temsilci seçimleri son bulacak. 

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.10.2016 tarih ve 65763 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere Yükseköğretim  Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi  Yönetmeliği ile Atatürk Üniversitesi  Öğrenci Konseyi Yönergesi’nde yer alan hükümlere bağlı olarak ekte yer alan takvime göre gerçekleştirilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ SEÇİM İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

Öğrenci Temsilci Aday Başvurularının başlaması 27.02.2017 08.00 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilci Aday Başvurusu Son Günü Seçmen Listelerinin İlan Edilmesinin Son Günü 06.03.2017 14.00 Birim İlan Panoları

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Kesin Aday Listesinin İlan edilmesi Kesin Seçmen Listelerinin İlan Edilmesi 06.03.2017 18.00 Birim İlan Panoları

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi I. Tur Seçimi 13.03.2017 10.00-18.00 Birim Seçim Kurulları Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi II. Tur Seçimi 14.03.2017 10.00-18.00 Birim Seçim Kurulları Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi III. Tur Seçimi 15.03.2017 10.00-18.00 Birim Seçim Kurulları Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi 16.03.2017 10.00-15.00 Birim Seçim Kurulları

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuçlarının Rektörlüğe Bildirilmesi 16.03.2017 17.00 Birim Seçim Kurulları

Öğrenci Konseyi Kurultayı Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu Oluşturulması

Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçimi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Seçimi 17.03.2017 09.30 Rektörlük Senato Salonu