Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.10.2016 tarih ve 65763 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’nde yer alan hükümlere bağlı olarak aşağıda yer alan takvime göre gerçekleştirilecektir.

TARİH

SEÇİM İÇİN

GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER

17.11.2016

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilci Aday Başvurularının başlaması

21.11.2016

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilci Aday Başvurusu Son Günü

Seçmen Listelerinin İlan Edilmesinin Son Günü

23.11.2016

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Kesin Aday Listesinin İlan edilmesi

Kesin Seçmen Listelerinin İlan Edilmesi

28.11.2016

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

I. Tur Seçimi

29.11.2016

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

II. Tur Seçimi

30.11.2016

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

III. Tur Seçimi

01.12.2016

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi

01.12.2016

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuçlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

02.12.2016

Öğrenci Konseyi Kurultayı

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu Oluşturulması

Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçimi

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Seçimi