Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı.

ODTÜ 1. olurken Atatürk Üniversitesi Genel Sıralamada 148 üniversite arasında 14.’üncü olurken, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 102 üniversite arasında 11. ve Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Sıralamasında ise 74 üniversite arasında 8. sırada yer aldı.

Sıralamada, "makale sayısı","öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere 9 kriter esas alındı.

Üniversitelerin Türkiye Genel Sıralaması, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması ve Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Sıralaması şu şekilde gerçekleşti.

 

2017-2018 Türkiye Genel Sıralaması 148 Üniversite

1.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

11.

Koç Üniversitesi

2.

Hacettepe Üniversitesi

12.

Sabancı Üniversitesi

3.

İstanbul Teknik Üniversitesi

13.

Erciyes Üniversitesi

4.

İstanbul Üniversitesi

14.

Atatürk Üniversitesi

5.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

15.

Yıldız Teknik Üniversitesi

6.

Ankara Üniversitesi

16.

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

7.

Gebze Teknik Üniversitesi

17.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

8.

Ege Üniversitesi

18.

Selçuk Üniversitesi

9.

Gazi Üniversitesi

19.

Dokuz Eylül Üniversitesi

10.

Boğaziçi Üniversitesi

20.

Marmara Üniversitesi

 

Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması 102 Üniversite

1.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

11.

Atatürk Üniversitesi

2.

Hacettepe Üniversitesi

12.

Yıldız Teknik Üniversitesi

3.

İstanbul Teknik Üniversitesi

13.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

4.

İstanbul Üniversitesi

14.

Selçuk Üniversitesi

5.

Ankara Üniversitesi

15.

Dokuz Eylül Üniversitesi

6.

Gebze Teknik Üniversitesi

16.

Marmara Üniversitesi

7.

Ege Üniversitesi

17.

Çukurova Üniversitesi

8.

Gazi Üniversitesi

18.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

9.

Boğaziçi Üniversitesi

19.

Fırat Üniversitesi

10.

Erciyes Üniversitesi

20.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler  Sıralaması 74 Üniversite

1.

Hacettepe Üniversitesi

11.

Dokuz Eylül Üniversitesi

2.

İstanbul Üniversitesi

12.

Marmara Üniversitesi

3.

Ankara Üniversitesi

13.

Çukurova Üniversitesi

4.

Ege Üniversitesi

14.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

5.

Gazi Üniversitesi

15.

Fırat Üniversitesi

6.

Koç Üniversitesi

16.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

7.

Erciyes Üniversitesi

17.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

8.

Atatürk Üniversitesi

18.

Süleyman Demirel Üniversitesi

9.

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi

19.

Akdeniz Üniversitesi

10.

Selçuk Üniversitesi

20.

Uludağ Üniversitesi

Tüm listeye ve diğer ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.