Hukuk Fakültesi

Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları ve diğer belgeler sayfanın alt kısmında (indirilebilir ekler) bulunmaktadır. 

ÖNEMLİ: Sonuçlar ile ilgili itirazların başvuru yapılan birime (Fakülte/Yüksekokul/Müdürlük) yapılması gerekmektedir.

atatürk üniversites Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları ile ilgili görsel sonucu

 Başarılı olan adaylardan istenilen belgeler:

NOT:  Evraklar ilgili (başvuru yapılan) birime teslim edilecektir. İlgili  birimlerin, istenilen diğer belgelerle birlikte adayların atama  tekliflerini Rektörlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.
1. Atama Başvuru Formu (Fotoğraf yapıştırılacak)
2. Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)
3. 1 adet renkli fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı. Erkek adayların fotoğrafları kravatlı olmalı.)
4. Mal Bildirim Formu. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No. kısmı boş bırakılacak.)
5. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenler ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan aldıkları hizmet belgesi.
6. Yükseklisans/Doktora Mezuniyet Belgesi (Varsa)
7.Aşağıdaki bağlantıdan (linkten) alınacak (2 adet hazırlanacak) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunun açıklamalar doğrultusunda doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.
atatürk üniversites Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları ile ilgili görsel sonucu
Son Başvuru Tarihi: 03.02.2017