Hava Harp Okulu, üniversitelere yazı gönderdi ve okula giriş şartlarını açıkladı.

Harp Okullarından üniversitelere gönderilen yazıda, 671 sayılı KHK'ya göre pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere, üniversitelerin ikinci ve üçüncü sınıflarından öğrenci alınacak.

Ancak, ilanda bir şart daha yer almaktadır. O şart şu şekildedir:

" 667 sayılı KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ'ye aidiyet, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş ya da KHK kapsamında diğer okullara nakledilmemiş olmak"

Bu şart muhtemelen çok tartışılacaktır. Zira ilk kez bir kamu kurumu FETÖ okullarıda okuyanların başvurmayacağını belirtmektedir.

28 Şubat sonrası askeri okullara kendi adamlarını kolyaca yerleştirmek için İHL öğrencilerinin alınmasını yasaklatan FETÖ, şimdi kendisine ilahi adalet uygulanmakta. 

KILAVUZ AYNEN ŞÖYLE
669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi
bünyesinde teĢkil edilen Hava Harp Okuluna; 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
göre pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili
bölümlerinin ikinci ve üçüncü sınıflarından öğrenci alınacaktır.
Bu kapsamda; başvuru koşullarında belirtilen üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören
iki ve üçüncü sınıf öğrenciler, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2’nci yarıyılından başlamak üzere
Hava Harp Okulunda bulundukları sınıf ve dönem itibariyle eğitime başlayacaktır.
Değerli gençlerimiz; Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Hava Harp Okulu
İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli
Savunma Üniversitesi bünyesinde teĢkil edilen Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği
dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.
Dört yıllık eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip
pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.
Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler
İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş
eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim
almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava
Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.
Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis gibi birçok imkândan
yararlanmakta, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alma
imkânı bulmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün
artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.
Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar
02-30 Eylül 2016 tarihleri arasında www.hho.edu.tr internet adresinden baĢvuru yapmaları
gerekmektedir. Ġnternet sitesi üzerinden baĢvuru yapmayan adaylar ikinci seçim
aĢamalarına çağrılmayacaktır.
İhtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puanı)”
belirlenecektir. Baraj puanı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-4 puan türüne göre belirlenecek
ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamaları için
Hava Harp Okuluna davet edilecektir.
Hava Harp Okuluna başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Ġkinci Seçim AĢamaları
şunlardır:
1. Ön Sağlık Muayenesi,
2. Bedenî Yetenek Testi,
3. Psikomotor Testi,
4. Kişilik Testi,
5. Bireysel Mülakat,
6. Uygulamalı Liderlik Testi,
7. Kesin Karar Kurulu Mülakatı,
8. Uçuş Sağlık Muayenesi,
9. Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi,
10. İntibak Eğitimi.
Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih internet
sitemizden yayımlanacaktır. Adaylar hazırlayacakları evrakları internet sitesinden temin
edeceklerdir. Posta yolu ile adaylara herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
2
İkinci seçim aşamaları süresince adaylar imkânlar dâhilinde Hava Harp Okulu tesislerinde
kalabileceklerdir. Ayrıca seçim aşamaları süresince adayların yemek ihtiyaçları Hava Harp Okulu
tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
İnternet sitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tr adresine
e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir.
Ġnternet Adresi : www.ikdm.hho.edu.tr
Telefon (Hava Harp Okulu) : 0 212 663 28 30 - 0 212 663 24 90 (Mesai saatleri içinde)
(Hava Kuvvetleri Komutanlığı) : 0 312 414 33 47 - 0 312 414 34 94 (Mesai saatleri içinde)
Alınacak öğrencilerle ilgili Hava Harp Okuluna Başvuru ve Giriş Koşulları aşağıda
sunulmuştur.
HAVA HARP OKULU BAġVURU KOġULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış
olmak,
3. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu
tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen
okullarda öğrenim görmüĢ ya da KHK kapsamında diğer okullara nakledilmiĢ olmamak,
4. LYS sonucunda aşağıda belirtilen Hava Harp Okulu lisans bölümlerine karşılık gelen lisans
bölümlerinden birine yerleşmiş olmak.
Sıra Hava Harp Okulu Lisans Bölümleri Kaynak Lisans Programları
1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
2 Bilgisayar Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
3 Elektronik Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
4 Endüstri Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
3
5. Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrencilerin denkliği YÖK tarafından
onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
6. Hava Harp Okuluna ara sınıflardan alınacak öğrencilerin yaş sınırlamaları aşağıdaki gibidir:
(Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır)
Sınıf YaĢ
Ġkinci Sınıf Başvuru tarihi itibariyle en fazla 22 yaşında olmak (1994 ve sonrası doğumlu)
Üçüncü Sınıf Başvuru tarihi itibariyle en fazla 23 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu)
7. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.
HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
2. Şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90'ını alanlar,
ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına
giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır.
3. 27 Eylül 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan
"Harp Okulları Giriş Koşullarını" taşımak,
4. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile herhangi bir iltisakı bulunmamak,
5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
6. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık
kriterlerine sahip olmak,
7. Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirtilen tablolarda gösterilen boy ve ağırlık sınırları içinde olmak,
8. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve
duymasında kusuru bulunmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü
bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer
ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
9. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak,
10. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte
nikâhsız yaşamamak,
11. Okula karşı sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
12. Hava Harp Okulu için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki
değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
13. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda
Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle
Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen
yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
14. Geçiş yaptıkları üniversitelerin planlı müfredat derslerinden 2 dersten fazla alttan dersi
olmamak,
15. 100’lük sistemde minimum 60 ve üzeri, 4’lük sistemde 2,20 ve üzeri krediye sahip olmak,
16. Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden
elenmek/ayrılmak, kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarına devam etmek için bir engel
oluşturmamaktadır.
17. GiriĢ koĢullarını taĢımadıkları halde yanlıĢ bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve
güvenlik soruĢturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmıĢ olsalar bile bu
durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile iliĢikleri
derhal kesilir ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal iĢlem yapılır.
18. Değerli gençlerimiz; Türk milletinin gururu, mavi göklerin yılmaz bekçisi, iki bin yıllık
ordunun yüz yıllık çelik kanatları olmak istiyorsanız www.ikdm.hho.edu.tr baĢvuru
kılavuzunu doldurarak baĢvurunuzu yapınız.
HAVA HARP OKULU ASĠL VE YEDEK ADAY SIRALAMASI ESASLARI
1. Hava Harp Okulunda icra edilecek 2’nci seçim aşamalarında başarılı olan; TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine göre “Uçucu yetiştirmeye elverişlidir, askeri öğrenci olur” kriterine göre
sağlık raporu alan ve Öğrenci Seçme Uçuşu’nda başarılı olan adaylar; Bedeni Yeterlilik Testinde
alacakları puanın % 10’u, mülakat/kişilik testi/psikomotor testinden alacakları puanların %20’si ve
LYS MF-4 puan türünden aldıkları puanın %70’i ilave edilerek pilotaj eğitimi veren üniversiteler
öncelikli olmak üzere asil ve yedek olarak sıralanacaktır.
2. Asil ve yedek adayların çağrılması, kayıt kabul işlemleri ve intibak eğitimi ile ilgili detaylı
bilgiler www.hho.edu.tr ve/veya www.msb.gov.tr, www.osym.gov.tr internet adreslerinden
yayımlanacaktır.

Haber hakkında bilgi için TIKLAYINIZ