İl Emniyet Müdürlüğünce, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu gereğince 625 lira idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Samsun Valiliğince il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın 1 Aralık-1 Mart tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"08 Kasım 2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğin' 6. maddesi 1.fıkrası (j) bendi ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında 'kış lastiği' kullanmaları zorunluluğu getirilmiş, bu uygulamanın hangi araçları kapsadığı, denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar gibi hususlarla ilgili olarak genelgeler yayımlanmıştır. 09 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu' başlıklı 65/A maddesi eklenmiş ve ihlallerde bu maddeden cezai işlem uygulanmaya başlanmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' 01 Nisan 2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olup, kış lastiği kullanım zorunluluğu ile ilgili yapılacak tüm iş ve işlemlerin belirtildiği bu tebliğin yürürlük tarihi ise 01 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Kış Lastiği '7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik' şeklinde tanımlanmış olup tebliğin Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu başlıklı 5. maddesinde ise;

'Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanmak zorunludur. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır' denilerek il içerisinde bu uygulama ile ilgili kararları alma yetkisi valiliklere bırakılmıştır.

Bu çerçevede Samsun Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın 1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Mart tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorundadır.

Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) [severe_snowflake] işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir.

Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Yapılan denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince 625 Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz."