ATASINI BEĞENMEYENLER…

Hadiste sabittir ki: Sıla-i rahim yapmayan, ana babasını ziyaret etmeyen de cennetin kokusunu alamaz. Bu konuda nakledilen hadislerde cennetin kokusunu 5 yüz yıllık ve bin yıllık mesafeden bile alamayacakları zikrediliyor. Böyle insanlara çoğu defa şahit olmuşsunuzdur. Köyden şehre gelip zengin olanlardan atasını beğenmeyenler var. Evet, böyle adamalar var. Huzurevlerine bir bakın hep zenginlerin ataları ile doludur.  Fakir bir adamın annesini veya babasını çok nadiren huzurevinde görürsünüz. İşte böyle atasını kötüleyenler,  onlara zulmedenler cennetin kokusunu bile alamayacaklar.    

MAZLUMA ZULMEDEMEYİZ

Müslüman kardeşine muhabbet beslemiyorsan imanda sıfırsın demektir. Mümin mümine onun her sızısını duyacak gibi yakındır. Bir vücudun uzuvları gibi ne demek Ayağın ağrısa başına vurur acısı değil mi elin kesilse dişin ağrısa her tarafın etkilenir. İşte ümmet de böyle olmalıdır.  Şimdi dünyanın her tarafında Müslümanalar katlediliyor.  Biz bir vücut gibi hareket etsek bize kim zulmedebilir İşte görüyorsunuz dibimizde Suriye’yi tarumar ettiler. O da yetmesi biz oradaki kardeşlerimize sahip çıktık diye şikâyet ediyorlar. Suriye’ye girip kardeşlerimize zulmetmemizi istiyorlar.  Fakat biz mazluma zulmedemeyiz.  Kardeşimize zulmedemeyiz. Müslümanlar tam anlamıyla birlik olduğu gün tüm sıkıntılarımız çözülecek. Allah-u Teâlâ bizlere kardeşlik şuuru versin.    

DÜĞÜNDE OYNAMANIN ADABI

Düğünlerde oynamak serbesttir. Yani zıplayınca iman gitmez. Düğün demek Allah için evlenen iki insanın mutluluğuna ortak olmak demektir. Orası yas evi değil ki insanlar oraya safi oturmaya mı geliyorlar. Elbet de düğünlerde oynanabilir. Fakat kadın erkek yan yana oynanmaz. Avret mahalli açık kadınalar erkeklerin önünde salınarak oynayamazlar. İçkili düğün olmaz. Böyle durumlar fitne olur. Düğününde, nikahında bereketini kaçırırsınız. Eğer böyle sıkıntılı bir ortam da bulunmak zorunda kalırsanız ateşin yanında durur gibi durun.  Allah bizleri sapıtanlardan eylemesin.     

Bir hadisi şerifte “Üç şey vardır, yaptığınızda size hiçbir amelin faydası olmaz.  Birincisi Allah’a şirk koşmaktır. İkincisi ananın, babanın, dedenin ve ninenin hakkını çiğnemek, onlara zulüm etmektir. Üçüncüsü ise harpten, cihat meydanından kaçmaktır” buyuruluyor. Bu kerih işler Müslümanın izzetine yakışmaz. Dikkat edin: böyle rüzgarlı bir dönemde boşa kürek çekenlerden olmayın…

GENÇLİK PEŞİNDE KOŞAN İHTİYARLAR

Ameli boşa çıkaracak hallerden bahsedilen hadislerde, yaşı ilerlediği halde zina düşkünü olan adamlarda zikredilir. Bu durumda maalesef günümüz de çokça gördüğümüz bir durum. Mesela adam gelmiş 70 yaşına hala dışarı da kadınlara bakıyor. Bunu söylüyorum diye gençlerin bu konuda ruhsat sahibi olduğunu da sanmayın. Ama ihtiyar adamın nefsani duyguları zayıflamış ve artık tümüyle ahirete odaklamış olması lazım gelir. Fakat bakıyorsunuz yaşı ilerlemesine rağmen kadın kız demeden herkese bakıyor. Kıyafetine bakıyorsun genç gibi giyinmeye çalışıyor. İhtiyar olduğu halde gençlerle beraber olmak istiyor. Zinaya meylediyor. Bu kadın ve erkek içinde aynıdır. İşte böyle insanlar da cennetin kokusunu bin yıl uzaktan alamazlar. Allah bizleri haddi aşanlardan eylemesin. Âmin.