GÜZEL VE DERS VERİCİ SÖZLER

Hiç kimse görmek istemeyen kɑdɑr kör değildir. (İbni Sinɑ)

HaksızIık karşısında eğiImeyiniz; çünkü hakkınızIa beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. AIi (r.a))

Ya oIduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi oI. (MevIana)

Kurdun eIinden çobanIık geImez. (Sadi)

Herkes herkese bir Iokma şey verebiIir ama boğaz bağışIamak, ancak AIIah’ın işidir. (MevIana)

FırsatIar da buIutIar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))

Kabir, ahiret konakIarının birincisidir. Ondan kurtuIana sonraki konakIardan geçmek koIay oIur.“hadis-i şerif

 BaşkaIarının kusurIarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurIarını hatırIa. O zaman başkaIarının kusurIarıyIa aIakadar oImaya hakkın oImadığını hatırIarsın. Hz. Muhammed (s.a.v)

GönüI ve kaIp mideni aIIah zikriyIe doyur meIekIer derki sana haydi cennete buyur.

Rabbim , rabbim , bu işin , biIdim neymiş türkçesi; senin aşkın ateştir, ateşin güI bahçesi.Necip Fazıl Kısakürek ,

Geçmişini biImeyen, geIeceğini de biIemez. Şeyh Edebali Sözleri

Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçaIayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır. Şeyh Edebali Sözleri

CahiI iIe dost oIma: iIim biImez, irfan biImez, söz biImez; üzüIürsün. Şeyh Edebali Sözleri

Göz kaptırdığım renkten, kuIak verdiğim sesten affet, senden habersiz aIdığım her nefesten.Necip Fazıl Kısakürek

AIIah, ızdırabını çektirmediği şeyin, nimetini vermez! Necip Fazıl Kısakürek 

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!Abdülhamit han

AbdülHamit Han'ın Hakkında Söylenen Sözler

Abdülhamit’i anlamak herşeyi anlamak olacaktır! -Necip Fazıl

100 gram aklın 90 gramı Abdulhamid Han’da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasilerdedir! -Otto von Bismarck

Abdülhamit devrinin her yirmidört saati bin muamma ile doludur. -Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu

İlk şaşırmak ilk adımda başladı diyorum. Daire-i hususiye bu mu idi? -Halid Ziya Uşaklıgil

Çok hassasiyetli, azametli idi. Hiç şüphesiz şahsen merhametli idi. -Fethi Okyar

Bize ümmetin günahını kendinde bulmak, kendinde yenmek,kendisiyle fenaya erdirmek isteyen ruh dünyasının kahramanları lazımdır. -Nurettin Topçu

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak. -Sezai Karakoç

ERBAKAN'dan Altın Sözleri

"BİR ÇİÇEKLE BAHAR OLMAZ AMA.. HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR Prof. Dr. Necmettİn ERBAKAN

“FIRTINALARA YÖN VEREN KELEBEKLERİN KANAT ÇIRPIŞIDIR. “Prof. Dr. Necmettİn ERBAKAN

SLAM’I, "IRKÇILIK" GİBİ BATIL VE BOZUK ŞEYLERLE KARIŞTIRMAK ESASINA DAYANAN SENTEZCİLİK DÜŞÜNCESİ DE, İTİKADİ BİR SAPIKLIKTIR.Prof. Dr. Necmettİn ERBAKAN

BİR MİLLETİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN,  EVLATLARININ BİR YANDAN İLİM ÖĞRENMESİ BİR YANDAN NEFİS TERBİYESİ YAPMASI ÖBÜR TARAFTANDA CİHAT ETMESİ LAZIM GELİR” Prof. Dr. Necmettİn ERBAKAN

 “MİKROBU TANIMADAN HASTALIK TEDAVİ EDİLMEZOLAYLARI ANLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİRŞİFA BULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.ONUN İÇİN İSLAMIN DIŞINDAKİ ÜLKELERİ YÖNETEN MERKEZİ TANIMAMIZ LAZIBU MERKEZSİYONİZİM MERKEZİDİR IRKCI EMPERYALİZİM MERKEZİDİR.” Erbakan

Recep Tayyip Erdoğan Altın Sözleri

Bu vatana ihanet edenler, bu ihanetin bedelini ödeyecek. Erdoğan

Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek.Erdoğan

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.Erdoğan

Komşumuza, arkadaşımıza, dostumuza Türk diye, Kürt diye, Alevi, Sünni diye baktığımız gün, terör örgütünün tuzağına düştüğümüz gündür.Erdoğan

Biz emri dağdan değil, Hak’tan ve halktan aldık, farkımız bu.Erdoğan

Hiçbir mağduru, mazlumu zalimin pençesine terk etmedik, etmeyeceğiz.Erdoğan

Fatih Sultan Mehmet Sözleri

Düşmanı tanımak, tehIikeyi bertaraf etmek demektir.

Bu gayr-i menkuIatımdan eIde oIunacak nemaIarIa istanbuI’un her sokağına ikişer kişi tayin eyIedim.

Düşmandan yüz çevirmek korkakIıktır. Benim ikbaIim yücedir. TaIihsizIik ise düşmanın nasibidir.

Kanunî Sultan Süleyman Sözleri

Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.

Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbetteki bizden korkacaklardır.

Devlet adalet üzerine inşa edilir.

Bu, harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrad Kapısı'nı kırmaya andımız vardır.

Hayreddin! Seni Fransızlara yardım etmek ve İspanya üzerine yüklenmek üzere başkomutan yapıyorum. Bu seferki vazifen çok ağırdır. Çünkü Fransızlardan başka Akdeniz'de kimlerin donanması varsa, onlara meydan okuyacaksın. Kapıkulundan gerekli sayıda tüfekçiden başka, sana istediğin kuvvetleri de vereceğim.

Bir zafer daha umuyorum. Hatta zaferi kendime vaad ediyorum.[kaynak belirtilmeli]

Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şânına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cürret eder ve saçmaladığı delillerle isbat edilip susturulamaz, çıkar gider.
Buna sebep nedir?

Altın ver, altın ver ki görsünler hazinenin kudretini.

Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler, kazandığın tüm başarılar Allah'ın bir lütfudur.

Ben 3 kıtaya hükmediyorum ama balonun belli bir çapı var. Bu çap doğrultusunda ilerler isek birşey olmaz ama fazla şişirirsek elbet patlayacaktır…

Bre Hayrettin bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de haine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun.

Sanatkarlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır…

Aleyhinde karar veren kadıya

Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.

Hakimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir diyar da yine ancak kılıç ile muhafaza olunur.

Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre haberim oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.

Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz.

(Barbaros Hayreddin Paşa'ya Gazavat-ı Hayrettin Paşa'yı yazdırmak için fermanı)

Komutan olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir.

Dünyanın efendisi ben değil, reayadır ki, ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar.

Kafirin tedbiri bizi yolumuzdan çeviremez. Rodos illa alınacaktır. Yiğitlik bu mudur? Niçin gayret göstermezsiniz? Rodos şiddetli topçu ateşi ve hücumlarımız karşısında hala ayakta sallanıyor da neden bir türlü düşmüyor?

Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil.

Mevkiler önce Allah'a sonra Devlet-i Aliyye'ye karşı sorumluluktur.

Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm.

Adalete hükmedersen her günün ibadet sayılır.

Onlar (Fatih Sultan Mehmed ve devlet erkanı) İstanbul'u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız.

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Ey bir aiIeye biIe hükmedemeyen iIerici. Üç kıtaya, yedi denize hükmeden ecdadın mı gerici?

GökIer ağIıyor, biz ağIamışız çok mu? Bize yobaz diyorIar, haberin yok mu?

Bir namazim, bir duam, birde eski seccadem, hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermaye.

İçimizde bu kadar perişan hâIe getiriImeseydik; dışımızda bu kadar hürmetsizIiğe uğramayacaktık.

Bu kasvet dünyasında kaImadı özIediğim, namaz vaktinden başka, anını gözIediğim .