Çok değerli DHBT sınavına çalışan kardeşlerim!

İlk defa 2014 yılında ÖSYM tarafından yapılan DHBT sınavında tüm adaylara 20 soru ORTAK sorulmuştur. 20 soru DHBT-1’den, 20 Soru DHBT-2’den ve 20 Soru DHBT-3’ten sorulmuştur.

-İlk defa 2014 yılında ÖSYM tarafından yapılan DHBT sınavında tüm adaylara 20 soru ORTAK sorulmuştu. 20 soru DHBT-1’den, 20 Soru DHBT-2’den ve 20 Soru da DHBT-3’ten gelmişti.

-Toplamda DHBT-1’den 40 soru, DHBT-2’den 40 soru, DHBT-3’ten de 40 soru sorulmuştu adaylara.

-Ortak sorulan 20 sorudan 4 tanesini, DHBT-1’den 2 tanesini, DHBT-2’den 2 tanesini, DHBT-3’den 2 tanesini ÖSYM tarafından 2014 yılında açıklandı.

 

KPSS ve DHBT Başvuru, Sınav ve Açıklanma Tarihleri

Sınav Türü Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi Açıklanma Tarihi
KPSS Lisans Düzeyi Başvuru 10 – 21 Mayıs 2018 22.07.2018 31.08.2018
KPSS Ön Lisans Düzeyi Başvuru 28 Ağustos – 12 Eylül 2018 04.11.2018 29.11.2018
KPSS OrtaÖğretim Düzeyi Başvuru 3 Temmuz- 19 Temmuz 2018 07.10.2018 08.11.2018
Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 04 Ekim- 11 Ekim 2018 23.12.2018 24.01.2019

 

 

 

DHBT Konuları Nelerdir

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır.

b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

 

1. Bölüm DHBT-1: 

Ortaöğretim (ihl), Önlisans ve Lisans Mezunlarına sorulacak sorulardan oluşmaktadır. Bu bölümde herkese 20 soru sorulacak ve tüm adaylar bu 20 soruyu cevaplayacaklardır.

DHBT-1’de aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır.

 1.  İslam İnanç Esasları (İlmihal, TDV)
 2.  İslam İbadet Esasları (İlmihal, TDV)
 3.  Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) (Kur’an Yolu Türkçe meal ve Tefsiri, Komisyon,Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara,2006)
 4.  Siyer  (İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2004. Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, İstanbul, 2003)
 5.  İslam Ahlakı (İlmihal, TDV)

 

2. Bölüm DHBT-2: 

c) DHBT’nin ikinci bölümünde (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre sorular sorulacaktır. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Lisesi müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Aşağıdaki derslerden 20 soru sorulacaktır.

Ortaöğretim (İHL) Mezunlarının Sorumlu Olduğu Dersler;

 1.  Tefsir
 2.  Fıkıh
 3.  Hadis
 4.  Akaid & Kelam
 5.  İslam Tarihi
 6.  Dinler ve Mezhepler Tarihi
 7.  Dini Hitabet

 

İlahiyat Önlisans Mezunlarının Sorumlu Olduğu Dersler;

 1. Tefsir
 2. Tefsir Usulü ve Tarihi
 3. İslam Hukukuna Giriş
 4. İslam İbadet Esasları
 5. Hadis
 6. Hadis Tarihi ve Usulü
 7. İslam İnanç Esasları
 8. Kelama Giriş
 9. İlk Dönem İslam Tarihi
 10. İslam Kurumları ve Medeniyeti
 11. İslam Mezhepler Tarihi
 12. Yaşayan Dünya Dinleri

3. LİSANS-İLAHİYAT Düzeyi Mezunları;

Lisans mezunlarına yönelik birebir hazırlanmış hazırlık kitabı mevcut değildir.  Önlisans mezunlarının dersleri hemen hemen Lisans düzeyi mezunlarının dersleri ile aynıdır. % 80 oranında Önlisans derslerinin içeriği ile Lisans düzeyi kitaplarının içeriği aynıdır. Lisans mezunlarına da önerimiz, piyasada sizlere yönelik birebir kaynak kitap olmadığına göre,  Önlisans Düzeyi kitabı alarak çalışmanızdır. 

 

2009 – 2018 Yılları Arası Çıkmış DHBT Sınav Soruları ve Cevapları

 

2009 ve 2018 Yılları arasında ÖSYM – DHBT Yeterlilik (Din Hizmetleri Alan Bilgisi ) Sınavında çıkmış sorular ve cevapları altta verilmiştir

NOT: Yeni Sınav Soruları Eklenecektir , Takipte Kalın

2018  DHBT Soruları

2018 DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Lisans

2018 DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Önlisans

2018 DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Orta Öğretim

2016  DHBT Soruları

2016 DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Lisans

2016 DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Önlisans

2016 DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Orta Öğretim

2014 DHBT Soruları

DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Lisans

DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Önlisans

DHBT – Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi – Orta Öğretim

2013 DHBT Soruları

Kur’an Kursu Öğreticisi Soruları 

Müezzin Kayyım Soruları

İmam – Hatip Soruları

2012 DHBT Soruları

Müezzin Kayyım Soruları

Kur’an Kursu Öğreticisi Soruları

İmam – Hatip Soruları

 

2011 DHBT Soruları

1- Stajyer Vaiz   Soruları indir

2- Stajyer Kuran Kursu Öğreticisi  Sınavı Soruları

3- İmam Hatip   

4- Hac Görevlendirmesi -Yurt Dışı Görevlendirmesi 

5- Yurt Dışı Görevlendirmesi  

6- Müezzin Kayyum  

7- Nakil 

8- Hac Görevlendirmesi  – Hac Görevlisi

 

2010 DHBT Soruları

2010 DHBT Mesleki Bilgiler Sınavı Soru Ve Cevapları indir

2009 DHBT Soruları

2009 DHBT Sınav Soruları

2009 DHBT Cevap Anahtarı 

 

 

DHBT 1 KONULARI

İSLAM İNANÇ ESASLARI

 Din ve Mahiyeti
 İslam Dini
 Allah’a İman
 Meleklere İman
 Kitaplara İman
 Peygamberlere İman
 Ahirete İman
 Kaza ve Kadere İman

 

İSLAM İBADET ESASLARI

 Fıkıh
 Temizlik
 Namaz
 Oruç
 Zekat
 Hac ve Umre
 Kurban
 Kefaretler
 Adak ve Yeminler
 Haramlar ve Helaller

 

 

KUR’AN BİLGİSİ

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

 

 

SİYER

 Siyer Terimleri
 Hz. Muhammed’in Peygamber Olarak Gönderildiği Ortam
 Hicri 1. Yıl
 Hicri 2. Yıl 
 Hicri 3. Yıl 
 Hicri 4. Yıl 
 Hicri 5. Yıl 
 Hicri 6. Yıl 
 Hicri 7. Yıl 
  Hicri 8. Yıl 
 Hz. Muhammed’in İslam’a  Müslümanlara Yönelik Saldırılara Mücadelesi
 Tanıtım Faaliyetleri ve İslam’in Yayılışı
 Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
 Hz. Muhammed’in Aile Hayatı
 Hz. Muhammed ve İdare
 Ekonomik Faaliyetler
 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
 Hz. Muhammed ve Bazı Toplum Kesimleri
 Hz. Peygamber’in Son Günleri ve Vefatı

 

İSLAM AHLAKI

Tanımlar ve Genel Bİlgiler
Tarih ve Literatür
İslam’ın Belli Başlı Ahlak Problemlerine Bakışı
Başlıca Ahlaki Görev ve Sorumluluklar

Hz. Peygamber’in Örnek Ahlakı ve Şahsiyeti

 

DHBT 2 OrtaÖğretim Konuları

 
 
 

 

Tefsir

1. Ünite – Kur’an-ı Kerim Tarihi
2. Ünite – Tefsir İlmi ve Kavramları
3. Ünite – Tefsir Tarihi
4. Ünite – Anlama ve Yorumlama
5. Ünite – Örnek Metinlerle Kur’an Tefsiri
Sözlük

 

 

Hadis

1. Ünite – Hadis İlmi ve Temel Kavramları
2. Ünite – Sünnetin Konumu
3. Ünite – Hadis Tarihi
4. Ünite – Hadis Çeşitleri
5. Ünite – Hadislerin Tenkidi
6. Ünite – Hadis ve Sünnetin Anlaşılması
Sözlük

 

 

Fıkıh

1. Ünite – Fıkıh İlmi
2. Ünite – Fıkıh İlminin Doğuşu, Gelişmesi İctihad
3. Ünite – Fıkhi Hükümler ve Kaynakları
4. Ünite – İbadat
5. Ünite – Muamelat ve Ukubat
Sözlük

 

 

İslam Tarihi

1. Ünite – İslam Tarihine Giriş ve Asr-ı Saadet Dönemi-1
1. Ünite – İslam Tarihine Giriş ve Asr-ı Saadet Dönemi-2
2. Ünite – Dört Halife (Hulefa’yı Raşidin) Dönemi
3. Ünite – Emeviler
4. Ünite – Endülüs Emevi Devleti
5. Ünite – Abbasiler
6. Ünite – İslamiyet ve Türkler
7. Ünite – Günümüz İslam dünyası-1
7. Ünite – Günümüz İslam dünyası-2
Sözlük

 

 

Kelam

1. Ünite – Kelam İlmi
2. Ünite – Kelam İlminde Temel Meseleler
3. Ünite – Dinin Anlaşılmasında Farklı Yorumlar
4. Ünite – Kelam İlmi ve Güncel Meseleler
Sözlük

 

 

 

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

1. Ünite – Karşılaştırmalı Dinler Tarihine Giriş
2. Ünite – Dinin Mahiyeti
3. Ünite – Vahye Dayalı Dinler
4. Ünite – Hint ve Doğu Asya Dinleri
5. Ünite – Dinlerde İnanç
6. Ünite – Dinlerde İbadet ve İbadet Yerleri
7. Ünite – Dinlerde Temel Ahlak İlkeleri
8. Ünite – Dini Çoğulculuk, Diyalog ve Misyonerlik
Sözlük

 

 

Dini Hitabet

1. Ünite – Din Hizmetleri ve İletişim
2. Ünite – Dini Hitabet
3. Ünite – Dini Hitabet Türü Olarak Hutbe ve Vaaz
4. Ünite – Din Hizmetlerinde Cami Musikisi
5. Ünite – Dini Merasimlerde Hitabet ve Dua
6. Ünite – Cenaze adabı

 

 

DHBT 2 Önlisans Konuları

 
 
 
 

Tefsir

1. Ünite Lokman Suresi
2. Ünite Nuh Suresi
3. Ünite Mülk Suresi
4. Ünite Haşr Suresi
5. Ünite Hucurat Suresi
6. Ünite Kur’ân’da İman ve Salih Amel
7. Ünite Kur’ân’da Takvâ
8. Ünite Kur’ân’da Ma’ruf ve Münker
9. Ünite Kur’ân’da Fitne
10. Ünite Kur’ân’da Sevgi

 

Tefsir Tarihi ve Usulü

1. Ünite Kur’ân’ın Nüzûlü ve Metinleşmesi
2. Ünite  Kur’ân’ın Tanımı ve Niteliği
3. Ünite Tefsîrin Tanımı ve Niteliği
4. Ünite Tefsîrin Doğuşu ve Tedvîni
5. Ünite Temel Tefsîr Yöntemleri
6. Ünite Tefsîr Ekolleri
7. Ünite Kur’ân Lafızlarına Dair İlimler
8. Ünite Kur’ân’ın Manalarına Dair İlimler
9. Ünite Tarihî Olgularla İlişkili Kur’ân İlimleri
10. Ünite Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler

 

İslam Hukukuna Giriş

1. Ünite İslam Hukukunun Mahiyeti ve Temel Özellikleri
2. Ünite İslam Hukukunun Oluşumu ve Tarihsel Gelişimi
3. Ünite İslam Hukuk Ekolleri
4. Ünite İslam Hukukunun Kaynakları
5. Ünite Hüküm Teorisi
6. Ünite İctihat Teorisi
7. Ünite İslam Hukukunun Sistematiği,Literatürü ve Genel Prensipleri
8. Ünite Mülkiyet ve Akit Teorisi
9. Ünite Aile Hukuku
10. Ünite Ceza Hukuku

 

İslam İbadet Esasları

1. Ünite İbadet
2. Ünite Temizlik
3. Ünite Namaz: Genel Esaslar
4. Ünite Namaz: Özel Esaslar
5. Ünite Oruç
6. Ünite Zekat
7. Ünite Hac ve Umre
8. Ünite Kurban ve Adak
9. Ünite Yeminler ve Keffaretler
10. Ünite Haramlar – Helaller

 

Hadis

1. Ünite Kur’ân Sünnet Bütünlüğü
2. Ünite Sünnetin Dindeki Yeri
3. Ünite Hadis Kaynaklarında Sünnet Tasavvuru
4. Ünite Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanması
5. Ünite Hadislerde İlim ve Amel İlişkisi
6. Ünite Sosyal ve Kültürel Hayatta Hadis
7. Ünite Toplumsal Ahlâkın İnşâsında Sünnetin Yeri…
8. Ünite Günümüzde Hadislere Farklı Yaklaşımlar
9. Ünite Hadiste İsnad ve Metin Tenkidi
10. Ünite Hadis Bulma Yöntemleri

 

Hadis Tarihi ve Usulü

1. Ünite Hadis İlmi: Temel Kavramları ve Alt Dalları
2. Ünite Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması
3. Ünite Hadislerin Tasnifi ve Temel Hadis Kitapları
4. Ünite Temel Hadis Kaynakları Üzerine Yapılan Çalışmalar
5. Ünite Yakın Dönem Hadis Çalışmaları
6. Ünite Tarihsel Süreçte Hadis Eğitim-Öğretimi ve Âdâbı
7. Ünite Râvî
8. Ünite Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri
9. Ünite Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi
10. Ünite Mütevâtir, Âhâd, Zayıf ve Mevzû Hadisler

 

İslam İnanç Esasları

1. Ünite Din ve İnanç
2. Ünite İslam Dini ve İnancı
3. Ünite Allah İnancı
4. Ünite Melek İnancı
5. Ünite Kutsal Kitap İnancı
6. Ünite Peygamber İnancı
7. Ünite Ahiret İnancı
8. Ünite Kader İnancı
9. Ünite İnanç ve Davranış İlişkisi
10. Ünite İnançsızlık

 

Kelama Giriş

1. Ünite Tarif, İsim ve Kapsam
2. Ünite Kelâmın Doğuşu
3. Ünite İlk Dönem Kelâmî Şahsiyetler
4. Ünite Mu’tezile-Kelâmı
5. Ünite Ehl-i Sünnet Kelâmı
6. Ünite Yeni İlm-i Kelâm
7. Ünite Kelâmda Bilgi
8. Ünite Kelâmda Varlık
9. Ünite Kelâm Eserleri
10. Ünite Kelâmın Konumu ve Kelâm Eleştirisi

 

İlk Dönem İslam Tarihi

1. Ünite İslâm Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo–Kültürel Hayat
2. Ünite Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
3. Ünite İslâm’ın Mekke Dönemi
4. Ünite İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar
5. Ünite İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası
6. Ünite Hz. Peygamber’in Ahlâki Şahsiyeti, Aile Hayatı, Siyasî ve Askerî Kişiliği
7. Ünite Hz. Ebû Bekir Dönemi
8. Ünite Hz. Ömer Dönemi
9. Ünite Hz. Osman Dönemi
10. Ünite Hz. Ali ve Hz. Hasan Dönemi

 

İslam Kurumları ve Medeniyeti

1. Ünite Kültür ve Medeniyet
2. Ünite İslâm Medeniyetinin Doğuşu ve Kaynakları
3. Ünite İslâm Medeniyetinin Özellikleri
4. Ünite İslâm Medeniyetinin Dünya Medeniyet ve Bilimine Katkısı
5. Ünite İdarî ve Siyasî Kurumlar
6. Ünite İslam Medeniyetinde Sosyal Dayanışma ve Vakıflar
7. Ünite İktisadî Kurumlar
8. Ünite Eğitim-Öğretim Kurumları
9. Ünite Hukuk Kurumları
10. Ünite Askerî Kurumlar

 

İslam Mezhepleri Tarihi

1. Ünite Mezhepler Tarihine Giriş
2. Ünite Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri
3. Ünite Yönetim, İman – Küfür ve Kader Meseleleri Etrafında Oluşan
İlk Mezhepler
4. Ünite Ehl-i Sünnet ve’l – Cemaat
5. Ünite Şiîlik I
6. Ünite Şiîlik II
7. Ünite Nusayrîlik, Dürzîlik, Yezîdilik
8. Ünite Alevîlik ve Bektaşîlik
9. Ünite Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem
Mezhepler
10. Ünite Çağdaş İslâmi Akımlar

 

Yaşayan Dünya Dinleri Üniteleri

1. Ünite DİNLER TARİHİNE GİRİŞ
2. Ünite HİNT DİNLERİ 1 HİNDUİZM-CAYİNİZM
3. Ünite HİNT DİNLERİ 2 BUDİZM- SİHİZM
4. Ünite ÇİN VE JAPON DİNLERİ
5. Ünite MECUSİLİK VE SABİİLİK
6. Ünite YAHUDİLİK 1 
7. Ünite YAHUDİLİK 2 
8. Ünite HRİSTİYANLIK 1
9. Ünite HRİSTİYANLIK 2
10. Ünite İSLAM