T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 76198665-825.03.01-E.1225832 Konu: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacının Kitap Seçim Modülüne Girilmesi 31.01.2017 ACELE VE GÜNLÜDÜR ............VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: 13/01/2017 tarihli, 76198665-115.01-E.540991 sayılı ve 2017/3 Nolu Genelge İlgi Genelgede resmi-özel bütün okul/kurumların 2017-2018 eğitim öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının Kitap Seçim Modülüne girileceği ve veri girişine ilişkin iş ve işlemlerin Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranında ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir. 01/02/2017 tarihinde açılacakolan Kitap Seçim Modülü, 28/02/2017 tarihinde okulların kullanımına kapatılacaktır. Kontrol ve onaylama işlemleri için 1-6 Mart 2017 tarihleri arasında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacak olan Modül, okulların eğitim-öğretime başlamasını takip eden hafta başına kadar açılmayacaktır. Bu nedenle, resmi ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülüne girmeleri gerekmektedir. Ücretsiz dağıtımın esas ders kitabı miktarı, okul/kurum müdürlükleri tarafından Kitap Seçim Modülüne girilen ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanan verilere göre belirlenecektir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ihtiyacı girilmek üzere ekte gönderilen ders kitapları listesi, Kitap Seçim Modülünde de güncellenerek veri girişine hazır hale getirilmiştir. Okulların eğitim-öğretime başladığı gün ders kitaplarının öğrencilerimizin sıralarında kullanıma hazır hale getirilmesi ve bir gecikmeye meydan verilmemesi için sürecin çok iyi planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle ortaöğretime geçişe esas 8. sınıflar 1. Dönem Ortak Sınavlarının (TEOG) en geç Kasım ayı sonunda yapılıyor olması, ders kitaplarına zamanında sahip olamayan öğrenciler açısından mağduriyet yaratmaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması için kitap ihtiyacını Kitap Seçim Modülüne giren okul/kurum yöneticilerine, kontrol ve onarma işlemlerini yapan il/ilçe yöneticilerinden Bakanlığımızın ilgili birim yöneticilerine kadar bütün yetkili ve ilgililere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacının karşılanmasında aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç miktarı Kitap Seçim Modülüne girilirken, ilgi Genelgede belirtilen ''Açıklamalar'' ve her ders kitabı için konulan ''Özel Açıklamalar'' ile birlikte aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1- Takım kitaplarda ders kitabı sayısı ile öğrenci çalışma kitabı sayısı eşit olacak, veri

DERS KİTAPLARI İHTİYAÇLARI LİSTESİ