Son madde olan 18. maddesi 343 oyla,142 ret oyuyla kabul edildi.

18. MADDENİN İÇERİĞİ
Maddeye göre, "cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, TBMM seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimine ilişkin değişiklikler, beraber yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihten itibaren geçerli olacak.

17. MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 17'nci maddesi 341 oyla kabul edildi.

16. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 16'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi. 141 milletvekili ret oyu kullanırken, 2 oy boş çıktı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

15. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Teklifin 15'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamada 141 milletvekili hayır oyu verdi. 2 oy boş ve 1 oy geçersiz çıktı.

14. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 14'üncü maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamada 486 milletvekili katıldı ve maddeye 139 ret oyu verildi. Yine maddeye 3 boş, 3 geçersiz oy çıktı.

İKİNCİ TUR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.