1955'de Erzurum Neden Göç Alıyordu? 2017 Yılında Neden Göç Veriyor?

Şehrimizi yönetenlerin okuması gereken bir yazı. Üretimi olmayan, sanayisi olmayan ve devlet kuruluşları olmayan Erzurum kan kaybetmeye mahkumdur. Köyleri boşalan (boşaltılan) hayvancılığı köyleri yok duruma getirilen Erzurum maalesef göç verecekti. Ve göç vermeye devam ediyor. 1960' lı yıllara kadar Konya vilayeti gibi uzak bir yerden dahi ticaret merkezi konumunda olan Erzurum'a gelinirdi. Habibbaba civarı bölgenin tahtakalesiydi. İşte Eğitimci Abdurrahaman Zeynal bu konuyu örnekleriyle güzel anlatmış.

1955'lerde çevresinde bulunan vilayetlerin ana merkezi konumunda Erzurum bulunmaktadır. Bu vilayetlerin bir çok alanda sevk ve idare merkezi Erzurum'dur.Bunlardan bir bölümü şunlardır:

1-Ordu Merkezidir. Samsun-İskenderun'un doğu kısmında bulunan tüm coğrafyanın ana idare merkezidir. Bu nedenle askerin ikmal, iaşe ve yönetim merkezi şehrimize bir çok fırsatlar getirmektedir.

2-P.T.T Bölge Başmüdürlüğü merkezidir.Doğu illerinde bulunan 31 merkez buraya bağlıdır. Dolayısıyla bu alandaki istihdam ve iş gücünün kaynağı olmaktadır.

3-Tekel Bölge Başmüdürlüğü Erzurum'dadır. Birçok vilayet, kaza ve bunlara bağlı işletmeler, buradan idare edilmektedir. Tekel maddeleri, tuzlaların işletilmesi ticari hayata katılması buradan yürütülmektedir.

4-Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge merkezidir.Kars, Ağrı, Erzincan, Rize,Çoruh, Gümüşhane buraya bağlıdır. Özellikle hububat alımları, sevk edilmeleri bölge müdürlüğü tarafından yapılmakta bu şehre ekonomik gelir sağlamaktaydı.

5-Zirai Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü merkezidir. Kars, Ağrı, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Çoruh, Rize ve Muş vilayetleri buraya bağlıdır.Tüm bölgenin ihtiyacı olan taşıma, alım, satım buradan yürütülmektedir.

6-Tohum Islah İstasyonu Merkezidir. Doğu vilayetlerinin tüm tohum ıslah işleri ve kaliteli tohum üretim işleri ve ilgililere kaliteli tohum satım merkezidir. 1936 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş 1938 yılında faaliyete başlamıştır. Eğer bu kurum kapatılmayıp üretim ve ıslah işlerini sürdürseydi bugün yurt dışından tohum satın alan ülke değil dünyaya tohum satan ülke olacaktık.

7-Bölge Muhakemat Müdürlüğü merkezidir.

8-Bölge Baro Teşkilatı Merkezidir. Kars, Ağrı, Çoruh, Erzincan ve Gümüşhane buraya bağlıdır.

9-Diyanet İşleri Müfettişliği merkezidir. Kars, Çoruh, Erzincan ve Elazığ buraya bağlıdır.

10-Bölge Çalışma Müdürlüğü merkezidir.

11-Bölge Hayvan Hastanesi ve Sunî Üretme merkezidir.

12-Bölge Orman Fidanlığı merkezidir.

13-Sümerbank Mensucat Temerküz merkezidir.

14-Bölge Etibba Merkezidir.

15-Bölge Öğretici Film Teşkilatı merkezidir. Eğer bu merkez faaliyetini sürdürseydi şehrimiz bugün film ve TV merkezi olma konumuna ulaşacaktı.
16-Ziraat Bankası bölge Müdürlüğü Erzurum'da bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi bu kurumlar geliştirilip şehrimizde muhafaza edilebilseydi bugün Erzurum göç veren değil göç alan, ekonomik sıralamalarda 70. sıralarda değil belki ilk 20'lerde olacaktı.

18/7/2017