16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği referandumunda sandık görevlisi için kurslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Sandık kurullarında görev alacakların eğitimler ile ilgili olarak İl ve İlçe Seçim Kurulları tarafından görevliler seçilecek. Ayrıca sandık kurullarında görev alan siyasi parti temsilcileri yani müşahitler de bulunmaktadır. Sandık görevlisi olmak için gerekli koşullar ve detaylar şu şekildedir.

Sandık kurullarında Başkanla birlikte 4(dört) üye olmak üzere 5 (beş) kişi görev yapmaktadır. Bir Başkan, bir sandık kurulu memur üye ve diğerleri de siyasi parti temsilcileridir. Siyasi parti temsilcileri müşahit üye olarak geçmektedir.

Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu memur üye devlet memurları tarafından seçilir ve bunu Yüksek Seçim Kurulu yapar. Yüksek Seçim Kurulu YSK konuyla ilgili olarak tüm kurumlarda görev alacakları belirler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm üyelere kurs verilir.

Sandık Kurulunda yer alacak siyasi parti üyelerinin seçimini ise siyasi partilerin bizzat kendileri yapar ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. Bu kapsamda iki farklı sandık görevlisi bulunmaktadır. Biri sandık kurulu devlet memuru görevlileri, diğerleri ise sandık kurulu siyasi parti temsilcileri olmak üzere müşahitler. Sandık Kurulu tüm üyelerine ücret ödenmektedir ve bu ücret detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kimler sandık kurullarında kesinlikle görev alamazlar?

Sandık Kurullarında görev alamayacak kamu personelleri idari amirler, zabıta amirleri, zabıta memurları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve askeri ceza kanununda geçen askeri personellerdir.

Bu askeri personeller şunlardır:

Askerî şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen şahıslar haricinde herkes sandık görevlisi olabilir. Sandık görevlisi olanların alacağı eğitim planı ile ilgili detaylar

SANDIK KURULU EĞİTİMİ 

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından sandık kurulu görevli eğitimi kurs programı uygulamaya konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bugün yayınladığı duyuruda, Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması ile ilgili olarak yeniden düzenlenen “Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi” kurs programının uygulamaya konulduğu açıklandı.  

Sandık kurulu görevlilerinin eğitimi programına giriş şartları okuryazar olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, sağlık durumu programın uygulamalarını yapmaya elverişli olmak ve seçim mevzuatına göre sandık kurullarında görevlendirilme koşullarına uygun olmak şeklinde belirtildi.

Sandık kurulu görevli eğitimi kursu günde en fazla 8 ders saati uygulanacak. Sürelerin konulara göre dağılımı ise Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasında kullanılan malzemeler dersi 3 saat, seçimlerde sandık kurulu iş ve işlemleri dersi 3 saat, Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması dersi 2 saat olarak açıklandı. Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB sandık kurulu görevli eğitimi kurs programı için TIKLA

Yüksek Seçim Kurulu: Başkan ve üyeler 192 TL, Siyasi parti temsilcileri ve birinci derecede sorumlu görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96 TL, İkinci derecede sorumlu görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92 TL, üçüncü derecede sorumlu görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90 TL, dördüncü derecede sorumlu görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87 TL, şoför ve hizmetliler 81 TL, şoförler 76 TL, hizmetliler 76 TL olacak.

İl ve İlçe Seçim Kurulları: Başkanlar ve il seçim kurulları üyeleri 96 TL, ilçe seçim kurulları üyeleri 81 TL, seçmen kütük bürosu müdürleri 92 TL, seçmen kütük bürosu zabıt katipleri 87 TL, seçmen kütük bürosu hizmetlileri 81 TL, askı yeri görevlileri 76 TL, memurlar 76 TL, şoförler 76 TL, hizmetliler 76 TL olacak.

Sandık Kurulları: Başkan 90 TL, üye 81 TL ve bina sorumluları 90 TL olacak.