Türkiye’de En Güçlü Devlet Kimdir

* TÜRKİYE’de en güçlü devlet hangisidir ABD mi, Rusya mı, Almanya mı.. Hiçbiri… En üçlü, en nüfuzlu, en tesirli devlet İsrail’dir.
* İsrail, krizli günlerde de mi böyleydi.. Evet.
* Türkiye bir İslam ülkesi midir.. Sosyolojik açıdan öyledir ama dinî açıdan öyle değildir.
* Din düşmanları, Kriptolar ve münafıklar, sapık ilahiyatçılar İslam’ı ve Müslümanları çökertmek için ne yapıyor.. İçi boşaltılmış, Şeriatsız ve fıkıhsız bir İslam türetmek istiyorlar.
* Üçüncü dünya savaşı kopabilir mi.. Dünya üçüncü büyük savaşa doğru hızla yol almaktadır.
* Büyük halk yığınlarına bunu nasıl anlatmalıyız.. Türkiye’deki akıl tutulması karşısında bunu anlatmak mümkün değildir.
* Büyük medyayı devamlı olarak okuyup seyr edenlerin durumu nedir.. Her geçen gün cahillikleri artar ve sonunda hiçbir şeyi anlamaz olurlar.
* Kitaplar, broşürler yayınlamak suretiyle halka gerçekleri anlatamaz mıyız.. Yeterli kültür olmayınca ve akıllar tutulunca, ender istisnalar dışında anlatamazsınız.
* Kurtulmak için ne yapmalıyız.. Önce birleşmeliyiz, tek bir Ümmet olmalıyız. Ümmet birliği, İslam ittihadı, üniter yapı olmadan kurtuluş olmaz.
* Şeytan Müslümanların birleşmesini ve tek bir Ümmet olmasını istemiyor… Şeytan bu konuda birinci değildir. Ondan önce, kendi şahsî saltanatlarını korumak için birlik istemeyen din baronları vardır. 
* Ümmetin başında kim olmalıdır.. Râşid, âdil, âbid, zâhid, dâhi, muktedir, güçlü bir İmam olmalıdır. Müslüman halk bu zata biat ve itaat etmelidir.
* Müslümanlar birleşmez, tek Ümmet olmaz, râşid bir İmam’a biat ve itaat etmezlerse ne olur.. Suriye Müslümanlarının durumuna düşerler.
* Mehdi zuhur, İsa aleyhisselam nüzul ettikten sonra işler düzelmeyecek mi.. Düzelecek ama korkunç savaşlar, büyük kıyımlar olacak, dehşetli sıkıntılar çekilecektir. 
* Âhireti unutup dünyaya yönelen Müslümanların durumu ne olacak.. Kendilerini ıslah etmezlerse çok kötü olacaktır.
* Yapılacak ilk iş nedir.. Tashih-i itikattır.
* İkincisi: Beş vakit namazı dosdoğru kılmaktır.
* Üçüncüsü: Cahillikten ilme, irfana, hikmete, itaate hicret etmektir.
* Dördüncüsü: Ahlakını düzeltmek, sâlih ve vasıflı Müslüman olmaktır.
* Günümüzde Müslümanlar birbirini seviyor mu.. Ne sevmesi, birbirlerini öldürüyor.
* Ehl-i Tevhid, ehl-i Kıble salih Müslümana meşreb farklılığı yüzünden düşmanlık ve buğz edenler kimlerdir.. Onlar beyinsizdir. 
* Bir Müslüman, şeyhi ve hocası aleyhinde konuşana ne yapmalı.. Nasipsiz deyip geçmeli, düşmanlık etmemeli, fitne çıkartmamalıdır.
* Salih, ahlaklı, faziletli bir Müslüman gıybet eder mi.. Nadiren ayağı kayar, dili sürçer, hasbelbeşeriyye gıybet edebilir ama kesinlikle, devamlı olarak etmez. Devamlı gıybet etmek eşekliktir. Salih ve faziletli Müslümanları bundan tenzih ederim.
* Her şeyin en iyisi Müslümana layıktır sözü doğru mudur.. Büyük yanlıştır. Müslüman orta halli, mütevazı yaşayan kimsedir. Lükse, israfa, şatafata kaçmaz.
* Doğru olan ilke hangisidir.. Şudur: Müslüman her hayırlı şeyin en iyisini yapandır.
* Allah rızası için inşa edilmeyen; ün ve halkın beğenisini kazanmak niyetiyle yaptırılan camiler hakkında ne derseniz.. Camiler mutlaka sırf Allah rızasını kazanmak ve ölümünden sonra sadaka-i cariye olsun niyetiyle ihlasla yaptırılmalıdır.
* Haram gelir elde edenler, haram yiyenler, haramla zengin olanlar, haramla domuz gibi şişenler, harama helal diyenler Müslüman mıdır.. Harama helal diyen kafir olur.
* Üçüncü dünya savaşının sıkıntılarına ve darbelerine, âhir zaman fitne ve fesatlarına nasıl hazırlanalım.. Materyalist ve hedonist Batı tarzı hayata son vermemiz ve Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına, İslam hikmetine uygun bir hayat sürmemiz gerekir.
* Bunu kendimiz yapabilir miyiz.. Yapamayız, gerçek bir mürşid-i kâmile bağlanmamız gerekir.
* Bu konuda bir isim ve adres verebilir misin.. Şah Nakşibend, Abdülkadir Geylanî, Ahmed er-Rufaî, Hasan eş-Şâzelî, İmam Gazalî, Mevlana Celalüddin Rûmî, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, Halid-i Bağdadî, İmam Şâmil, Süleyman Hilmi Tunahan, Abdülhakim Arvasî, Bediüzzaman Said Nursî… ve diğerleri.
* DİKKAT: Aklı tutulmuş, ayakta uyuyan biatsiz ve itaatsiz cahil ve gafillerin kurtulmaları çok zordur.
* Kendini aşan büyük laflar etmiyor musun.. Çok basit, çok temel, zarurî, iki kere eder dört gerçekleri yazıyorum. Kendime pâye vermemek, liderlik taslamamak, uçmamak, bu yolla para toplamamak, nüfuz ticareti yapmamak şartıyla bunları yazmakta beis yoktur. 08.11.2016
Kaynak: Milli Gazete